CNPL tháng 10/2021 (Phần 1)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 181 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công nhưng không có cơ sở sản xuất, gia công

Vào ngày 20/9/2021, Tổng Cục Hải Quan đã ban hành Công văn số 4528/TCHQ-TNXK để hướng dẫn về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công như không có cơ sở sản xuất, gia công. Nội dung hướng dẫn như sau:

 • Hàng hóa nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu.
 • Trước khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng nguyên liệu, vật tư đầu tiên để thực hiện gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, tổ chức/ cá nhân phải thông báo cơ sở sản xuất cho cơ quan hải quan.
 • Trường hợp tổ chức/ cá nhân không có cơ sở sản xuất, gia công dẫn đến không thể thông báo cơ quan hải quan thì được coi là chưa đáp ứng điều kiện để xác định hàng hóa được miễn thuế.

II. Hướng dẫn chính sách thuế về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Cục thuế Thành phố Hải Phòng đã ban hành Công văn số 2323/CTHHP-TTHT để hướng dẫn về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài với nội dung như sau:

 • Doanh nghiệp nơi nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vốn (“Doanh Nghiệp”) có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật liên quan đến thu nhập hình thành nên khoản lợi nhuận mà nhà đầu tư nước ngoài chuyển ra nước ngoài.
 • Doanh Nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý Doanh Nghiệp trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Việc thông báo phải được thực hiện trước ít nhất 07 ngày làm việc.
 • Khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, Doanh Nghiệp phải nộp thuế đối với số tiền chuyển ra nước ngoài cho nhà đầu tư.

III. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

Vào ngày 25/9/2021, Chính Phủ ban hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử với những nội dung chính sau:

 • Bổ sung khái niệm dịch vụ thương mại điện tử. Đồng thời, nêu rõ những đối tượng không được xem là thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là các thương nhân, tổ chức chỉ thực hiện cung cấp dịch vụ thiết kế website và không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh, điều hành hoặc điều phối các hoạt động trên website đó.
 • Sửa đổi bổ sung hành vi lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh theo phương thức đa cấp nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, vào danh sách các hành vi bị cấm trong thương mại điện tử.
 • Sửa đổi bổ sung chủ thể của hoạt động thương mại điện tử và các nguyên tắc của hoạt động thương mại điện tử.
 • Quy định về thông tin của hàng hóa, dịch vụ mà thương nhân/ tổ chức phải cung cấp cho người mua.
 • Sửa đổi, bổ sung các hình thức hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử. Cụ thể bao gồm: (1) Website cho phép người tham gia được mở các gian hàng để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ; (2) Website cho phép người tham gia được mở tài khoản để thực hiện quá trình giao kết hợp đồng với khách hàng; (3) Website có chuyên mục mua bán, trên đó cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ;và (4) Mạng xã hội có một trong các hình thức hoạt động trên và người tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp trả phí cho việc thực hiện các hoạt động đó.
 • Sửa đổi quy định về trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Bãi bỏ quy định thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến nếu không đăng ký kinh doanh dịch vụ đấu giá thì không được đứng ra tổ chức đấu giá trực tuyến.
 • Bổ sung nội dung về quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #181 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác:  Tháng 9/2021 (Phần 4) | Tháng 9/2021 (Phần 3)Tháng 9/2021 (Phần 2) | Tháng 9/2021 (Phần 1) | Tháng 8/2021 (Phần 4) | Tháng 8/2021 (Phần 3)Tháng 8/2021 (Phần 2)Tháng 8/2021 (Phần 1) | Tháng 7/2021 (Phần 5) | Tháng 7/2021 (Phần 4)Tháng 7/2021 (Phần 3) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.