CNPL tháng 10/2021 (Phần 2)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 182 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg đề ngày 25/9/2021 về việc giảm tiền thuê đất đối với năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các nội dung chính như sau:

 • Các đối tượng được áp dụng bao gồm: tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. (“Người Thuê Đất”).
 • Mức giảm tiền thuê đất: Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với Người Thuê Đất. Mức giảm này không áp dụng với số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước 2021.
 • Trường hợp Người Thuê Đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm.
 • Để được miễn giảm, Người Thuê Đất phải có Hồ sơ giảm tiền thuê đất bao gồm: (i) Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 (theo mẫu đính kèm Quyết định này); (ii) Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sáo). Sau khi được cơ quan có thẩm quyền xem xét, Người Thuê Đất sẽ nhận được Quyết định giảm tiền thuê đất.
 • Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất được nêu cụ thể tại Quyết định này.
 • Trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất từ ngày 01/1/2022 trở đi thì sẽ không được áp dụng giảm tiền thuê đất theo Quyết định này.

II. Thuế GTGT, trị giá tính thuế đối với phần mềm

Tổng cục hải quan đã ban hành Công văn số 3530/TCHQ-TXNK đề ngày 13/7/2021 về thuế GTGT, trị giá tính thuế đối với phần mềm với những nội dung sau:

 • Trường hợp nhập khẩu là máy móc thiết bị có phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu kèm theo thì trị giá hải quan là trị giá giao dịch của máy móc thiết bị và phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu.
 • Phần mềm điều khiển, vận hành (còn gọi là phần mềm hệ thống) là các dữ liệu, chương trình hoặc hướng dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác (operating system), khi tích hợp vào máy móc thiết bị thì có tác dụng làm trung gian giao tiếp giữa người sử dụng và máy móc thiết bị; cung cấp môi trường cho phép người sử dụng vận hành, điều khiển các chức năng của máy móc thiết bị.
 • Phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu để nâng cấp, thay thế phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu lần đầu đã được cộng vào trị giá của máy móc thiết bị nhập khẩu thì không cộng trị giá phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu vào trị giá hải quan của máy móc thiết bị.
 • Trường hợp công ty nhập khẩu phần mềm nâng cao được cài vào máy vi tính để nâng cấp thêm tính năng quản lý và điều khiển hệ thống theo yêu cầu của người dùng thì không cộng trị giá phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu vào trị giá hải quan của máy móc thiết bị.
 • Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

III. Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN và lệ phí môn bài đối với hoạt động giải đáp thắc mắc, tư vấn chăm sóc khách hàng

Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 3490/TCT-CS đề ngày 14/9/2021 về việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước đối với hoạt động giải đáp thắc mắc, tư vấn chăm sóc khác hàng với những nội dung sau:

 • Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam lập hóa đơn, kê khai và nộp thuế theo quy định khi nhận phần doanh thu được chia từ Viettel của hợp đồng hợp tác kinh doanh sau đây:
 1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao cho một đơn vị sự nghiệp trực thuộc ký hợp đồng với Tổng Công ty Viễn thông Viettel để cung cấp dịch vụ thông tin giải đáp, chăm sóc khách hàng trên đầu số 1900;
 2. Các bên phân chia doanh thu theo tỷ lệ đã bao gồm thuế GTGT; và
 3. Viettel lập hóa đơn giao cho khách hàng sử dụng dịch vụ, kê khai thuế GTGT theo quy định.
 • Trường hợp đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi số doanh và thuế GTGT tương ứng.
 • Trường hợp đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam kê khai thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu thì sử dụng hóa đơn bán hàng, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 5% nhân với doanh thu.
 • Đơn vị sự nghiệp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN xác định được doanh thu, chi phí, thu nhập thì số thuế thu nhập dianh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế xuất. Trường hợp các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.
 • Trường hợp đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ thì phải nộp thuế môn bài theo quy định.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #182 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác:  Tháng 10/2021 (Phần 1) | Tháng 9/2021 (Phần 4) | Tháng 9/2021 (Phần 3)Tháng 9/2021 (Phần 2) | Tháng 9/2021 (Phần 1) | Tháng 8/2021 (Phần 4) | Tháng 8/2021 (Phần 3)Tháng 8/2021 (Phần 2)Tháng 8/2021 (Phần 1) | Tháng 7/2021 (Phần 5) | Tháng 7/2021 (Phần 4) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.