CNPL tháng 10/2021 (Phần 3)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 183 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Ưu đãi đầu tư đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-Ttg đề ngày 06/10/2021 quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt với những nội dung sau:

 • Doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư.
 • Ưu đãi đầu tư đặc biệt được áp dụng cho dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.
 • Ưu đãi đầu tư đặc biệt được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư, tổ chức kinh tế sẽ được ưu đãi 9% thuế suất thuế TNDN trong thời gian 30 năm áp dụng.
 • Tổ chức kinh tế sẽ được hưởng ưu đãi 7% đối với thuế suất thuế TNDN trong thời gian 33 năm áp dụng đối với thu nhập từ dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau:
  • Dự án đầu tư thành lập mới các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.
  • Dự án đầu tư thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư và đáp ứng một trong bốn tiêu chí sau (1) Là dự án công nghệ cao mức 1; (2) Có doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi mức 1; (3) Giá trị gia tăng chiếm từ 30%-40% giá thành sản phẩm đầu cuối; (4) Đáp ứng tiêu chí chuyển giao công nghệ mức 1.
 • Tổ chức kinh tế sẽ được hưởng ưu đãi 5% đối với thuế suất thuế TNDN trong thời gian 37 năm áp dụng đối với thu nhập từ các hoạt động của đối tượng hoặc dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau:
  • Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
  • Dự án đầu tư thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư và đáp ứng một trong bốn tiêu chí sau: (1) Là dự án công nghệ cao mức 2; (2) Có doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi mức 2; (3) Giá trị gia tăng chiếm trên 40% giá thành sản phẩm đầu cuối; và (5) Đáp ứng tiêu chí chuyển giao công nghệ mức 2.

II. Chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón

Vào ngày 7/10/2021, Tổng Cục Hải Quan đã ban hành Công văn số 4749/TCHQ-TXNK để hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón. Nội dung hướng dẫn như sau:

 • Phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
 • Với mặt hàng nhập khẩu được cơ quan quản lý chuyên ngành xác định là “phân bón” dựa trên các tiêu chuẩn được quy định theo pháp luật thì sẽ không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

III. Điều hành kinh doanh xăng dầu

Vào ngày 11/10/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 6295/BCT-TTTN để quy định về điều hành kinh doanh xăng dầu như sau:

 • Về Quỹ bình ổn xăng dầu:
  • Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ Dầu madút 100 đồng/kg.
  • Quỹ bình ổn giá xăng dầu được áp dụng với giá xăng E5RON92 (950 đồng/lít), giá dầu điêzen (150 đồng/lít), và dầu hỏa (100 đồng/lít).
 • Giá bán xăng dầu sau khi áp dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu như sau:
  • Xăng E5RON92: không cao hơn 21.683 đồng/lít;
  • Xăng RON95-III: không cao hơn 22.879 đồng/lít;
  • Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.545 đồng/lít;
  • Dầu hỏa: không cao hơn 16.622 đồng/lít; và
  • Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.097 đồng/lít.
 • Việc trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu và áp dụng mức giá bán xăng dầu mới được áp dụng bắt đầu từ 15h ngày 11/10/2021.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #183 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác:  Tháng 10/2021 (Phần 2) | Tháng 10/2021 (Phần 1) | Tháng 9/2021 (Phần 4) | Tháng 9/2021 (Phần 3)Tháng 9/2021 (Phần 2) | Tháng 9/2021 (Phần 1) | Tháng 8/2021 (Phần 4) | Tháng 8/2021 (Phần 3)Tháng 8/2021 (Phần 2)Tháng 8/2021 (Phần 1) | Tháng 7/2021 (Phần 5) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.