CNPL tháng 10/2021 (Phần 4)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 184 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

Tổng cục hải quan đã ban hành Công văn số 4769/TCHQ-GSQL đề ngày 8/10/2021 để ý kiến về kiến nghị về việc ấn định thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng thép mạ nhập khẩu của công ty Bluescope (“Công Ty”) với những nội dung sau:

  • Nếu Công Ty nộp được Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (“C/O”) thể hiện hàng hóa được sản xuất tại một quốc gia/ vùng lãnh thổ cụ thể không phải là Trung Quốc, Hồng Kông và Hàn Quốc thì không áp dụng thuế chống bán phá giá.
  • Công Ty không nộp được C/O mà nộp chứng nhận xuất xứ hàng hóa là không phù hợp. Do vậy, cơ quan hải quan đã ấn định thuế chống phá giá như đối với trường hợp không có C/O là đúng quy định.
  • Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ kiểm tra và áp dụng thuế chống bán phá giá.
  • Trường hợp Công Ty đề nghị sử dụng chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa của quốc gia/vùng lãnh thổ không phải là thành viên của các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết thuộc thẩm quyền xem xét của Bộ Công Thương.

II. Hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn số 3765/TCT-CS đề ngày 30/9/2021 để hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư. Nội dung hướng dẫn như sau:

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng nhưng được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

  • Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn Điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có Điều kiện khi chưa đủ các Điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ Điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động;
  • Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.

III. Hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu

Vào ngày 12/10/2021, Cục thuế tỉnh Bắc Giang đã ban hành Công văn số 4782/CTBGI-TTHT để hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu. Nội dung hướng dẫn như sau:

  • Trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu máy móc từ nước ngoài (nhà thầu nước ngoài) theo hình thức DDU, điểm giao nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam thì thu nhập từ hoạt động cung cấp máy móc của nhà thầu nước ngoài thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu.
  • Khi việc cung cấp máy móc không gắn với bất kỳ dịch vụ nào tiến hành tại Việt Nam, giá trị máy móc nhập khẩu chỉ phải chịu thuế GTGT nhập khẩu theo quy định pháp luật.
  • Tỉ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế với hoạt động cung cấp máy móc, thiết bị là 1%.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #184 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác:  Tháng 10/2021 (Phần 3) | Tháng 10/2021 (Phần 2) | Tháng 10/2021 (Phần 1) | Tháng 9/2021 (Phần 4) | Tháng 9/2021 (Phần 3)Tháng 9/2021 (Phần 2) | Tháng 9/2021 (Phần 1) | Tháng 8/2021 (Phần 4) | Tháng 8/2021 (Phần 3)Tháng 8/2021 (Phần 2)Tháng 8/2021 (Phần 1)

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.