CNPL tháng 11/2021 (Phần 1)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 186 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Quy định chi tiết về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19

Vào ngày 27/10/2021, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP để quy định chi tiết về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Một số nội dung chính như sau:

 • Giảm thuế TNDN:
  • Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2021 đối với doanh nghiệp có doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 (i) không quá 200 tỷ đồng và (ii) thấp hơn doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019.
  • Trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020 và 2021 sẽ không áp dụng tiêu chí (ii) phía trên.
  • Cách xác định số thuế TNDN được giảm và kê khai giảm thuế được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định này.
 • Miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:
  • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được miễn thuế TNCN, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường phải nộp phát sinh từ hoạt động kinh doanh của các tháng trong quý III và IV năm 2021.
  • Việc miễn thuế không được áp dụng đối với thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.
  • Với trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã nộp thuế phát sinh phải nộp từ hoạt động kinh doanh các tháng trong quý III và IV năm 2021 thì sẽ được cơ quan thuế bù trừ số tiền thuế đã nộp vào các khoản nợ hoặc khoản phát sinh của các kỳ tiếp theo và hoàn nộp thừa theo quy định của pháp luật.
 • Giảm thuế GTGT:
  • Từ ngày 01/11/2021-31/12/2021, thuế GTGT sẽ được giảm với hàng hóa, dịch vụ được nêu chi tiết tại Phụ lục I đính kèm Nghị định này.
  • Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT với hàng hóa, dịch vụ nêu trên.
  • Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ nêu trên.
  • Trình tự, thủ tục thực hiện việc giảm thuế GTGT được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định này.
 • Miễn tiền chậm nộp:
  • Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiên thuê đất đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2020.
  • Để được miễn tiền chậm nộp, người nộp thuế phải đề nghị bằng văn bản (theo mẫu đính kèm Nghị định) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cơ quan thuế quản lý khoản thuế, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để được xem xét.
  • Trình tự, thủ tục, hồ sơ xử lý miễn tiền chậm nộp được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định này.

II. Áp dụng “Hộ chiếu vắc-xin” và các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế

Vào ngày 29/10/2021, Văn phòng chính phủ ban hành Công văn số 7937/VPCP-QHQT về việc áp dụng “Hộ chiếu vắc-xin” và các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế. Nội dung chính như sau:

 • Đồng ý chủ trương tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam đúng đối tượng đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép tại các Thông báo kết luận họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 và các trường hợp tới Việt Nam để tìm hiểu thị trường, dự hội nghị, hội thảo, thăm thân và người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng nhân thân và có Giấy chứng nhận tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 hoặc Giấy chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19.
 • Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tiếp tục thực hiện theo thủ tục quy định về việc miễn thị thực.
 • Các cơ quan chức năng và địa phương sau khi hướng dẫn cụ thể và tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị cho người nước ngoài nhập cảnh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, yêu cầu thực hiện thẩm định và chịu trách nhiệm trả lời không quá 05 ngày làm việc theo quy định hiện hành.
 • Đồng ý về nguyền tắc nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đi và đến từ các nước/ vùng lãnh thổ có hệ số an toàn cao, có biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

III. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành

Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2021/NĐ-CP đề ngày 28/10/2021 để sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành. Nghị định gồm những nội dung chính sau:

Để hỗ trợ ngành du lịch, Chính phủ điều chỉnh giảm mức ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành chỉ còn 20% so với mức ký quỹ trước đây. Cụ thể:

 • Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 20.000.000 đồng.
 • Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 đồng;
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 đồng; và
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 đồng.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #186 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác:  Tháng 10/2021 (Phần 5) | Tháng 10/2021 (Phần 4) |  Tháng 10/2021 (Phần 3) | Tháng 10/2021 (Phần 2) | Tháng 10/2021 (Phần 1) | Tháng 9/2021 (Phần 4) | Tháng 9/2021 (Phần 3)Tháng 9/2021 (Phần 2) | Tháng 9/2021 (Phần 1) | Tháng 8/2021 (Phần 4) | Tháng 8/2021 (Phần 3)

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.