CNPL tháng 11/2021 (Phần 2)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 187 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

Chính Phủ ban hành Nghị định số 95/2021/NĐ-CP đề ngày 1/11/2021, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu với những nội dung chính sau:

 • Bổ sung về chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, ngoài các thương nhân kinh doanh xăng dầu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt góp vốn hoặc chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, rường hợp thương nhân kinh doanh xăng dầu có hoạt động sản xuất xăng dầu nếu có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài thì phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép.
 • Căn cứ vào tình hình thực tế tại doanh nghiệp, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quyết định giá bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối của mình phù hợp với chi phí phát sinh thực tế tại doanh nghiệp. Đồng thời, chi phí phát sinh không cao hơn giá điều hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.
 • Tuy nhiên, đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu, nếu có chi phí thực tế phát sinh hợp lý, hợp lệ tăng cao dẫn đến giá bán cao hơn giá điều hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được quyết định giá bán thực tế tại địa bàn đó để bù đắp chi phí phát sinh nhưng không vượt quá 02% giá điều hành công bố cùng thời điểm.
 • Sửa điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Theo đó, thương nhân phải có hệ thống phân phối xăng dầu:
  • Tối thiểu 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 5 cửa hàng thuộc sở hữu của doanh nghiệp.
  • Tối thiểu 40 tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.
 • Đối với thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu hàng không, không bắt buộc phải có hệ thống phân phối nhưng phải đáp ứng thêm điều kiện sau:
  • Có phương tiện vận tải, xe tra nạp nhiên liệu hàng không phù hợp với quy định, tiêu chuẩn mặt hàng nhiên liệu hàng không thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ 5 năm trở lên.
  • Có kho tiếp nhận tại sân bay với các trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng các tiêu chuẩn của mặt hàng nhiên liệu hàng không thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ 5 năm trở lên.
  • Có phòng thử nghiệm đủ năng lực thuộc sở hữu hoặc thuê để kiểm tra chất lượng mặt hàng nhiên liệu hàng không theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế theo quy định hiện hành.
 • Đối với đại lý bán lẻ xăng dầu, Nghị định này sửa điều kiện về cửa hàng bán lẻ như sau: Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ 5 năm trở lên được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định.
 • Điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu:
  • Thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ 5 năm trở lên của thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định.
  • Trường hợp đi thuê cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân đi thuê phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

II. Hướng dẫn về việc xử lý tiền thuế nộp thừa trong trường hợp khai báo sai trị giá hàng hóa nhập khẩu

Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 5051/TCHQ-TXNK đề ngày 26/10/2021 để hướng dẫn về xử lý tiền thuế nộp thừa. Nội dung chính như sau:

 • Nếu doanh nghiệp thuộc trường hợp khai bổ sung do khai sai về trị giá tính thuế dẫn đến số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp thì được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa khi doanh nghiệp không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

III. Sửa đổi đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành Công văn số 2946/TLĐ-TC đề ngày 26/10/2021 về việc sửa đổi đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Nội dung chính như sau:

 • Về đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn: Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 01 năm 2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương).
 • Về thời gian: thời điểm đóng kinh phí công đoàn được đẩy lùi đến ngày 31/12/2021.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #187 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác:  Tháng 11/2021 (Phần 1) | Tháng 10/2021 (Phần 5) | Tháng 10/2021 (Phần 4) |  Tháng 10/2021 (Phần 3) | Tháng 10/2021 (Phần 2) | Tháng 10/2021 (Phần 1) | Tháng 9/2021 (Phần 4) | Tháng 9/2021 (Phần 3)Tháng 9/2021 (Phần 2) | Tháng 9/2021 (Phần 1) | Tháng 8/2021 (Phần 4)

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.