CNPL tháng 11/2021 (Phần 4)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 189 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP

Vào ngày 15/11/2021, Chính Phủ ban hành Nghị định số 101/2021/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP với các nội dung sau:

 • Điều chỉnh mức thuế suất xuất khẩu, mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng, cụ thể:
  • Phụ lục I – Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế; và
  • Phụ lục II – Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Điều 2.1 của Nghị định số 57/2020/NĐ-CP.
 • Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không có tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì người khai hải quan phải khai mã hàng của hàng hoá xuất khẩu tương ứng với mã hàng 08 chữ số của hàng hóa đó theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Bên cạnh đó, người khai hải quan không phải khai thuế suất trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu.
 • Bổ sung điều kiện về tiêu chuẩn khí thải:
  • Sản xuất, lắp ráp xe ô tô phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4, mức 5 cho giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2021; mức 5 trở lên cho giai đoạn từ năm 2022 trở đi và các xe có tiêu chuẩn khí thải mức 4 sản xuất, lắp ráp đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước ngày 01/01/2022 và còn hiệu lực.
  • Trong kỳ xét ưu đãi thuế, trường hợp mẫu xe do doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp vừa có loại đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 và loại đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 5 thì doanh nghiệp được tính cả sản lượng của loại xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 và mức 5 để xác định điều kiện sản lượng của mẫu xe đó.
 • Doanh nghiệp được lựa chọn kỳ xét ưu đãi thuế 6 tháng hoặc 12 tháng:
  • Kỳ xét ưu đãi thuế 06 tháng tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/06 hoặc từ ngày 01/07 đến ngày 31/12 hằng năm.
  • Kỳ xét ưu đãi thuế 12 tháng tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hằng năm.
  • Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau: (1) lựa chọn kỳ xét ưu đãi thuế 06 tháng; (2) đã được xử lý tiền thuế nộp thừa đối với số linh kiện sản xuất, lắp ráp ô tô xuất xưởng trong kỳ 06 tháng đầu năm; (3) 06 tháng cuối năm không đạt điều kiện sản lượng theo quy định của Chương trình ưu đãi thuế; (4) tổng sản lượng của cả năm đáp ứng điều kiện về sản lượng của kỳ xét ưu đãi thuế 12 tháng theo quy định của Chương trình ưu đãi thuế, thì vẫn được xét ưu đãi thuế cho kỳ 06 tháng cuối năm. Đồng thời, doanh nghiệp được xử lý số thuế nộp thừa đối với số linh kiện đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp ô tô xuất xưởng trong kỳ.
 • Bổ sung 02 mặt hàng hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% gồm:
  • Quả và hạt có dầu để làm giống có Mã hàng là 9805.00.00; và
  • Engine ECU, loại sử dụng cho xe có động cơ có Mã hàng là 9849.46.00.

II. Hướng dẫn về xử phạt hành chính trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu

Vào ngày 10/11/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 5334/TCHQ-PC để hướng dẫn về xử phạt hành chính trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu. Nội dung chính như sau:

 • Hành vi nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu sẽ bị xử phạt tiền với mức phạt tùy thuộc vào giá trị hàng hóa. Ngoài ra, số lượng hàng hóa đó sẽ bị tịch thu theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp hàng hóa cấm nhập khẩu gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường thì hành vi nhập khẩu hàng hóa đó sẽ bị xử phạt tiền và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt.

III. Hướng dẫn việc đăng ký khai thuế GTGT của doanh nghiệp chế xuất

Vào ngày 17/11/2021, Cục thuế tỉnh Hải Dương đã ban hành Công văn số 10989/CTHDU-TTHT để hướng dẫn việc đăng ký khai thuế GTGT bằng phương pháp khấu trừ theo tháng với hoạt động thuê nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất. Một số nội dung chính như sau:

Hướng dẫn này áp dụng cho doanh nghiệp chế xuất với ngành nghề kinh doanh là sản xuất gia công các sản phẩm may mặc và cho thuê lại văn phòng, nhà xưởng dư thừa đã xây dựng (“Doanh Nghiệp”)

 • Trường hợp Doanh Nghiệp muốn thực hiện hoạt động cho thuê lại văn phòng và nhà xưởng dư thừa đối với doanh nghiệp nội địa khác thì Doanh Nghiệp phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động cho thuê. Nhà xưởng, văn phòng cho thuê phải được bố trí ở khu vực riêng.
 • Việc cho thuê lại văn phòng, nhà xưởng của Doanh Nghiệp phải được đăng ký với cơ quan thuế có thẩm quyền để kê khai nộp thuế GTGT theo tháng/quý.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #189 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác:  Tháng 11/2021 (Phần 3) | Tháng 11/2021 (Phần 2) | Tháng 11/2021 (Phần 1) | Tháng 10/2021 (Phần 5) | Tháng 10/2021 (Phần 4) |  Tháng 10/2021 (Phần 3) | Tháng 10/2021 (Phần 2) | Tháng 10/2021 (Phần 1) | Tháng 9/2021 (Phần 4) | Tháng 9/2021 (Phần 3)Tháng 9/2021 (Phần 2)

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.