CNPL tháng 12/2021 (Phần 1)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 190 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Quy định về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 33/2021/QH15 đề ngày 12/11/2021 để quy định về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến. Nội dung chính của Nghị quyết như sau:

 • Tòa án nhân dân được tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, dân sự, hành chính có tình tiết, tính chất đơn giản; tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng, trừ các trường hợp sau:
  • Vụ án hình sự, dân sự, hành chính liên quan đến bí mật nhà nước;
  • Vụ án hình sự về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia;
  • Vụ án hình sự về một trong các tội phá hoại hòa bình, chống loài người, và phạm tội chiến tranh.
 • Phiên tòa trực tuyến là phiên tòa được tổ chức tại phòng xử án, có sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối với nhau qua môi trường mạng, cho phép bị cáo, bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng khác tham gia phiên tòa tại địa điểm ngoài phòng xử án do Tòa án quy định. Phiên tòa trực tuyến phải bảo đảm về hình ảnh, âm thanh để có thể thực hiện các thủ tục tố tụng của phiên tòa được diễn ra liên tục, công khai và vào cùng một thời điểm.
 • Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến phải tuân thủ các quy định của pháp luật; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng và các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; bảo đảm sự tôn nghiêm của phiên tòa.
 • Nghị quyết có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2022.

II. Hướng dẫn về việc giãn thời gian nộp thuế

Vào ngày 25/11/2021, Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn số 4539/TCT-CS để hướng dẫn về việc giãn thời gian nộp thuế. Một số nội dung chính như sau:

 • Trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế và được cơ quan quản lý thuế xem xét và quyết định cho nộp dần tiền thuế nợ theo quy định của pháp luật thì sẽ không bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế nhưng phải nộp tiền chậm nộp.
 • Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

III. Kê khai thuế nhà thầu nước ngoài

Cục thuế Tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 18345/CTBDU-TTHT đề ngày 22/11/2021 về việc kê khai thuế nhà thầu nước ngoài với các nội dung sau:

 • Thu nhập phát sinh tại Việt Nam của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là các khoản thu nhập nhận được dưới bất kỳ hình thức nào trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ, không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành hoạt động kinh doanh của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài.
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:
  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.
 • Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.
 • Trường hợp công ty tại Việt Nam được công ty mẹ bên nước ngoài hỗ trợ vay tiền để sử dụng cho hoạt động của công ty thì công ty có trách nhiệm kê khai và nộp thuế nhà thầu thay cho công ty mẹ theo quy định.

IV. Việc thanh toán lương qua ứng dụng của bên thứ ba

Cục Thuế Tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 17969/CTBDU-TTHT đề ngày 18/11/2021 về việc thanh toán lương qua ứng dụng của bên thứ ba với nội dung sau:

 • Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng với bên thứ ba để sử dụng ứng dụng tạm ứng tiền lương cho nhân viên của mình và nhân viên của doanh nghiệp tự chịu phí khi sử dụng, thì cuối tháng ứng dụng này sẽ tổng hợp số tiền đã tạm ứng. Doanh nghiệp sẽ thanh toán lại cho bên thứ ba số tiền tạm ứng này. Đồng thời, chi phí này sẽ được trừ khi xác định thuế TNDN nếu đáp ứng các quy định tại Điều 4.1 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #190 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác:  Tháng 11/2021 (Phần 4) | Tháng 11/2021 (Phần 3) | Tháng 11/2021 (Phần 2) | Tháng 11/2021 (Phần 1) | Tháng 10/2021 (Phần 5) | Tháng 10/2021 (Phần 4) |  Tháng 10/2021 (Phần 3) | Tháng 10/2021 (Phần 2) | Tháng 10/2021 (Phần 1) | Tháng 9/2021 (Phần 4) | Tháng 9/2021 (Phần 3)

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.