CNPL tháng 12/2021 (Phần 2)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 191 mang đến bạn 4 vấn đề pháp lý sau:

I. Hướng dẫn về việc phân loại một số hàng hóa

Tổng Cục Hải Quan đã ban hành Công văn số 5486/TCHQ-TXNK đề ngày 22/11/2021 để hướng dẫn về việc phân loại một số mặt hàng dầu cá, thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm bổ sung vitamin omega-3; thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm bổ sung EPA/DHA… Nội dung hướng dẫn như sau:

 • Việc phân loại mặt hàng được dựa trên các yếu tố về thành phần, hàm lượng, mức độ chế biến, quy trình sản xuất.
 • Trường hợp mặt hàng là dầu cá đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hóa học, các mặt hàng thường có mùi tanh đặc trưng của cá, có vị khó chịu, có màu thay đổi từ vàng đến nâu đỏ thì thuộc nhóm 15.04.
 • Trường hợp mặt hàng là dầu cá đã qua hydro hóa, este hóa liên hợp, tái este liên hợp, tái este hóa hoặc eledin hóa toàn bộ hoặc một phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm thuộc nhóm 15.16.
 • Trường hợp mặt hàng là dầu cá đã hoặc chưa hydro hóa nhưng đã được chế biến bằng cách nhũ hóa, nhào trộn, thay đổi kết cấu… hoặc mặt hàng được xác định là các hỗn hợp/chế phẩm ăn được của dầu cá với dầu của động vật, thực vật khác, thì thuộc nhóm 15.17.
 • Trường hợp mặt hàng có bản chất là các hỗn hợp ethyl ester được sản xuất từ dầu cá bằng cách thay thế toàn bộ gốc glycerin bằng gốc ethyl thì thuộc nhóm 21.06.
 • Các mặt hàng trên có thể chứa thêm gelatin đóng vai trò là vỏ nang và có thể bổ sung vitamin E đóng vai trò là chất chống oxy hóa, với điều kiện các chất bổ sung thêm này không làm thay đổi bản chất của dầu cá và hỗn hợp dầu cá.

II. Giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT

Cục thuế TP. Hải Phòng ban hành Công văn số 3075/CTHPH-TTHT đề ngày 26/11/2021 để hướng dẫn về việc giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT với những nội dung sau:

 • Hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 bao gồm: Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); Dịch vụ lưu trú; Dịch vụ ăn uống; Dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.
 • Mức giảm thuế GTGT đối với các loại hàng hóa, dịch vụ nêu trên là 30% mức thuế suất thuế GTGT.
 • Đối với trường hợp được giảm thuế GTGT, khi lập hóa đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “mức thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x70%”.

III. Sửa đổi, bổ sung một số hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng (thuế “GTGT”), thuế Thu nhập cá nhân (thuế “TNCN”) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 100/2021/TT-BTC đề ngày 15/11/2021 để sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Một số nội dung tiêu biểu như sau:

 • Sửa đổi quy định về hai trường hợp tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân (điểm đ, e khoản 1 Điều 8 Thông tư số 40/2021/TT-BTC):
  • Tổ chức bao gồm cả chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền;
  • Cá nhân khai thuế thay nộp thuế thay cho cá nhân là người nộp thuế trên cơ sở ủy quyền.
 • Sửa đổi quy định về phương pháp tính thuế trong trường hợp đặc biệt: Cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu/năm trở xuống thì thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh thu để xác định cá nhân phải nộp thuế hay không là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.
 • Bổ sung quy định về trách nhiệm của Cục Thuế: Trường hợp tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử không thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua Sàn trên cơ sở ủy quyền thì Cục Thuế phối hợp với Sàn giao dịch thương mại điện tử trong việc chia sẻ và cung cấp thông tin của cá nhân kinh doanh thông qua Sàn.

IV. Các khoản chi hỗ trợ, bồi thường cho khách hàng

Cục thuế Tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 11480/CTHDU-TTHT đề ngày 29/11/2021 với các nội dung sau:

 • Trường hợp doanh nghiệp thực hiện hỗ trợ tiền cước vận tải cho khách hàng và hỗ trợ tiền cho nhà phân phối để đưa hàng vào công trình và các khoản tiền hỗ trợ này kèm theo điều kiện (sửa chữa, bảo hành, khuyến mãi, quảng cáo, …) ghi trong hợp đồng nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thì khi nhận được tiền hỗ trợ, khách hàng lập hóa đơn GTGT cho doanh nghiệp và phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.
 • Đối với khoản tiền hỗ trợ không kèm theo điều kiện thì thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Khách hàng khi nhận khoản tiền hỗ trợ này thì lập chứng từ thu theo quy định. Doanh nghiệp căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.
 • Trường hợp doanh nghiệp có khoản chi bồi thường bằng tiền cho khách hàng bị lỗi hỏng thì khoản tiền bồi thường này không thuộc đối tượng phải kê khai, tính thuế GTGT theo quy định. Khách hàng khi nhận khoản tiền hỗ trợ này thì lập chứng từ thu theo quy định. Doanh nghiệp căn cứ vào mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #191 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác:  Tháng 12/2021 (Phần 1)Tháng 11/2021 (Phần 4) | Tháng 11/2021 (Phần 3) | Tháng 11/2021 (Phần 2) | Tháng 11/2021 (Phần 1) | Tháng 10/2021 (Phần 5) | Tháng 10/2021 (Phần 4) | Tháng 10/2021 (Phần 3) | Tháng 10/2021 (Phần 2) | Tháng 10/2021 (Phần 1) | Tháng 9/2021 (Phần 4)

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.