CNPL tháng 12/2021 (Phần 3)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 192 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người Lao Động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Vào ngày 10/12/2021, Chính Phủ ban hành Nghị định 112/2021/NĐ-CP để quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người Lao Động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với những nội dung chính sau:

 • Quy định về điều kiện, hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp cho doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 10.1 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định này.
 • Quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại một số thị trường, ngành, nghề, công việc. Tùy thuộc vào quốc gia mà doanh nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đến làm việc mà doanh nghiệp cần phải duy trì và/ hoặc đáp ứng một số điều kiện nhất định.
 • Nghị định hướng dẫn về những điều kiện mà doanh nghiệp phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài.
 • Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (“Doanh Nghiệp Dịch Vụ”) phải thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng tại một ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 • Ngoài ra, với mỗi chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Doanh Nghiệp Dịch Vụ giao nhiệm vụ cho chi nhánh phải ký quỹ thêm 500.000.000 đồng.
 • Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Mức tiền ký quỹ bằng 10% một lượt vé máy bay hạng phổ thông từ nơi làm việc về Việt Nam tính theo số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong Hợp đồng nhận lao động thực tập.

II. Hướng dẫn về việc ấn định thuế và xử lý thuế quá hạn nộp

Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 5605/TCHQ-TXNK đề ngày 29/11/2021 để hướng dẫn về việc ấn định thuế và xử lý thuế quá hạn nộp. Một số nội dung chính như sau:

 • Về việc ấn định thuế: Trong trường hợp người nộp thuế không tự tính được số tiền thuế phải nộp thì cơ quan hải quan ấn định số thuế người nộp thuế phải nộp.
 • Về việc xử lý thuế quá hạn nộp: Trong trường hợp cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, và đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn chấp hành quyết định ấn định thuế mà người nộp thuế không tự nguyện chấp hành quyết định ấn định thuế thì cơ quan hải quan áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định.

III. Hướng dẫn bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động

Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đã ban hành Văn bản hợp nhất từ Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH và Thông tư 09/2021/TT-BLĐTBXH để hướng dẫn về việc bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động. Một số nội dung chính như sau:

 • Người được bảo vệ là người tố cáo bao gồm người làm việc theo hợp đồng lao động và thân nhân của họ.
 • Bảo vệ việc làm của người được bảo vệ là việc cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét, ra quyết định áp dụng biện pháp cần thiết để bảo vệ việc làm của người được bảo vệ, bao gồm:
  • Yêu cầu người sử dụng lao động chấm dứt hành vi vi phạm; khôi phục vị trí việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm cho người được bảo vệ;
  • Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
 • Người sử dụng lao động có trách nhiệm:
  • Không được phân biệt đối xử về việc làm đối với người được bảo vệ.
  • Không được trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm của người được bảo vệ.
  • Thực hiện kịp thời, đầy đủ các biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ.
  • Báo cáo cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ việc làm và thông báo cho tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở về kết quả thực hiện biện pháp bảo vệ.
  • Phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền bảo vệ việc làm trong quá trình tiếp nhận, xác minh và áp dụng các biện pháp bảo vệ việc làm.
 • Trường hợp người sử dụng lao động không chấp hành biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp mà người lao động đó là thành viên phải có ý kiến bằng văn bản với người sử dụng lao động, đồng thời báo ngay sự việc với cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ và báo cáo tổ chức đại diện cấp trên trực tiếp của người lao động (nếu có) để kịp thời xử lý và có biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #192 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác:  Tháng 12/2021 (Phần 2) | Tháng 12/2021 (Phần 1)Tháng 11/2021 (Phần 4) | Tháng 11/2021 (Phần 3) | Tháng 11/2021 (Phần 2) | Tháng 11/2021 (Phần 1) | Tháng 10/2021 (Phần 5) | Tháng 10/2021 (Phần 4) | Tháng 10/2021 (Phần 3) | Tháng 10/2021 (Phần 2) | Tháng 10/2021 (Phần 1)

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.