CNPL tháng 12/2021 (Phần 5)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 194 mang đến bạn 4 vấn đề pháp lý sau

I. Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm việc dưới 14 ngày (làm việc ngắn ngày)

Vào ngày 24/12/2021, Bộ Y Tế đã ban hành Công văn số 10943 /BYT-MT để hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm việc dưới 14 ngày với các nội dung sau:

 • Đối tượng áp dụng của Công văn bao gồm:
  • Người được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày gồm: (1) Người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ; (2) Người nhập cảnh không phải mục đích ngoại giao công vụ (Nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, kinh doanh, thương mại, nghiên cứu thị trường cùng thân nhân và các đối tượng theo thỏa thuận với từng quốc gia); và
  • Những người tiếp xúc với người nhập cảnh ngắn ngày trong quá trình làm việc tại Việt Nam.
 • Công văn quy định về các nguyên tắc chung sau đây:
  • Không phải thực hiện cách ly y tế khi nhập cảnh nhưng những đối tượng trên vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt và các quy định về phòng chống dịch, đề án, kế hoạch đã được phê duyệt;
  • Không tiếp xúc với cộng đồng, đảm bảo an toàn cho người nhập cảnh ngắn ngày và những người tiếp xúc, không để lây nhiễm chéo trong quá trình làm việc và không lây nhiễm ra cộng đồng. Trong trường hợp người nhập cảnh dự kiến làm việc, hoạt động tại nhiều địa phương, cần phải có kế hoạch, phương án di chuyển rõ ràng và được địa phương liên quan chấp thuận;
  • Lập danh sách toàn bộ những người tiếp xúc với người nhập cảnh ngắn ngày trong quá trình làm việc, đi thực địa; và
  • Người nhập cảnh ngắn ngày phải có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19.
 • Đơn vị, tổ chức mời người nhập cảnh ngắn ngày chi trả chi phí cho việc lưu trú, phương tiện đưa đón, xét nghiệm COVID-19 theo quy định. Đối với người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ thì được miễn chi trả (trừ chi phí lưu trú tại khách sạn theo nguyện vọng).
 • Quy định về các trường hợp sau thời gian làm việc ngắn ngày mà người nhập cảnh tiếp tục có nhu cầu ở lại Việt Nam làm việc.
 • Quy định các yêu cầu đối với người nhập cảnh không phải mục đích công vụ và người nhập cảnh nhằm mục đích công vụ: (1) Trước khi nhập cảnh; (2) Tại nơi nhập, xuất cảnh; (3) Tại nơi lưu trú; (4) Tại nơi diễn ra cuộc họp, ký kết; (5) Tại nơi làm việc, đi thực địa.

II. Mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người nước ngoài và bảo hiểm xã hội tự nguyện

Vào ngày 22/12/2021, Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 4447/TB-BHXH để thông báo về mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người nước ngoài và bảo hiểm xã hội tự nguyện từ ngày 01/01/2022. Nội dung chính như sau:

 • Mức đóng bảo hiểm tự nguyện thấp nhất kể từ ngày 01/01/2022 là 330.000 đồng/tháng.
 • Người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) và người lao động nước ngoài (“NLĐNN”) trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (“BHYT”), bảo hiểm tai nạn lao động (“BHTNLĐ”), quỹ bệnh nghề nghiệp (“BNN”) hàng tháng trên mức tiền lương tháng theo tỷ lệ như sau:

Thời điểm đóng từ 01/12/2018:

  • BHYT: NSDLĐ trích đóng 3%, NLĐNN trích đóng 1,5%
  • Ốm đau, thai sản: NSDLĐ trích đóng 3%
  • TNLĐ, BNN: NSDLĐ trích đóng 0,5%

Thời điểm đóng từ 01/01/2022:

  • BHYT: NSDLĐ trích đóng 3%, NLĐNN trích đóng 1,5%
  • Ốm đau, thai sản: NSDLĐ trích đóng 3%
  • TNLĐ, BNN: NSDLĐ trích đóng 0,5%
  • Hưu trí, tử tuất: NSDLĐ trích đóng 14%, NLĐNN trích đóng 8%
 • Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng, mức đóng cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

III. Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới

Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn số 4694/TCT-CS đề ngày 03/12/2021 để hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế “TNDN”) đối với dự án đầu tư mới. Nội dung chính như sau:

 • Trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án điện mặt trời là dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
 • Việc xác định dự án đầu tư có thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không sẽ phải dựa theo quy định tại Điều 37 Luật Đầu tư 2020.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #194 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 12/2021 (Phần 4) | Tháng 12/2021 (Phần 3) | Tháng 12/2021 (Phần 2) | Tháng 12/2021 (Phần 1)Tháng 11/2021 (Phần 4) | Tháng 11/2021 (Phần 3) | Tháng 11/2021 (Phần 2) | Tháng 11/2021 (Phần 1) | Tháng 10/2021 (Phần 5) | Tháng 10/2021 (Phần 4) | Tháng 10/2021 (Phần 3) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.