CNPL tháng 4/2022 (Phần 2)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 203 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau

I. Chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) khi chuyển địa điểm trụ sở kinh doanh

Cục thuế TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 12659/CTHN-TTHT quy định về việc chính sách thuế TNDN khi chuyển địa điểm trụ sở kinh doanh với những nội dung sau:

 • Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao.
 • Theo quy định, nếu trong năm tính thuế mà doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN theo quy định thì doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi trong năm tính thuế đó mà phải nộp thuế TNDN theo mức thuế suất phổ thông và năm đó sẽ tính trừ vào thời gian được hưởng ưu đãi thuế của doanh nghiệp.
 • Như vậy, trong trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nhưng trong năm tính thuế, doanh nghiệp di chuyển địa điểm trụ sở kinh doanh thực hiện dự án đến nơi không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì năm đó doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi thuế TNDN này.

II. Hướng dẫn về việc hủy hóa đơn:

Cục thuế Tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Công văn số 340/CTTQU-TTHT đề ngày 01/4/2022 để hướng dẫn về việc hủy hóa đơn. Một số nội dung đáng lưu ý như sau:

 • Kể từ thời điểm được cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, các doanh nghiệp, tổ chức phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo quy định trước đó và tiêu hiểu hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng.
 • Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:
  • Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn
  • Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy
  • Biên bản hủy hóa đơn
  • Thông báo kết quả hủy hóa đơn
  • Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp, tổ chức.

III. Tổng hợp những bài viết đã đăng của tháng 4/2022

Dưới đây là những bài viết đã được đăng tải trên website của BLawyers Vietnam tháng này. Độc giả vui lòng bấm vào những đường link bên dưới để xem thêm.

 1. 04 lưu ý về việc ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam: BLawyers Vietnam tổng hợp những lưu ý với thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài.
 2. 05 phúc lợi phải có của lao động nữ trong các doanh nghiệp: Lao động nữ hiện đang dần chiếm một tỷ lệ không nhỏ tại các doanh nghiệp. Khác với lao động nam về sức khỏe, lao động nữ cần được doanh nghiệp quan tâm và đảm bảo một số điều kiện trong quá trình lao động. Hiện nay pháp luật Việt Nam đã bổ sung nhiều quy định yêu cầu doanh nghiệp nâng cao phúc lợi và cải thiện điều kiện làm việc đối với lao động nữ. BLawyers Vietnam giới thiệu các phúc lợi đối với lao động nữ mà doanh nghiệp cần lưu ý.
 3. 06 lưu ý về giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam: Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật liên quan cho phép các nhà thầu nước ngoài đấu thầu và thực hiện các dự án xây dựng tại Việt Nam. BLawyers Vietnam giới thiệu những điểm cần lưu ý về giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.
 4. Hợp đồng đại lý độc quyền và 5 vấn đề có thể phát sinh tranh chấp: BLawyers Vietnam xin trình bày về những vấn đề có thể phát sinh tranh chấp trong hợp đồng đại lý độc quyền tại Việt Nam.
 5. 05 lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam nhận bảo lãnh cho khoản vay của doanh nghiệp nước ngoài: Hiện nay, pháp luật Việt Nam cho phép doanh nghiệp trong nước bảo lãnh cho khoản vay của doanh nghiệp nước ngoài nhưng cần đáp ứng các điều kiện. BLawyers Vietnam sẽ nêu lên những lưu ý khi doanh nghiệp trong nước nhận bảo lãnh cho khoản vay của doanh nghiệp nước ngoài.
 6. Khiếu nại về việc cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ như thế nào? Khi phát hiện việc cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ của cơ quan có thẩm quyền xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của mình thì doanh nghiệp phải là gì? Thực hiện khiếu nại việc cấp văn bằng bảo hộ này có được không và thủ tục để thực hiện quyền khiếu nại này là gì? BLawyers Vietnam xin cung cấp đến bạn đọc thông tin cần thiết về vấn đề này.
 7. 03 lưu ý về lãi chậm trả theo pháp luật Việt Nam và các án lệ: BLawyers Vietnam sẽ nêu một số vấn đề cần lưu ý về lãi chậm trả theo pháp luật hiện hành và án lệ.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #203 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 4/2022 (Phần 1) | Tháng 3/2022 (Phần 2) | Tháng 3/2022 (Phần 1) | Tháng 2/2022 (Phần 2) |Tháng 2/2022 (Phần 1) | Tháng 1/2022 (Phần 3) | Tháng 1/2022 (Phần 2) | Tháng 1/2022 (Phần 1) | Tháng 12/2021 (Phần 5)Tháng 12/2021 (Phần 4)Tháng 12/2021 (Phần 3) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.