CNPL tháng 5/2022 (Phần 1)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 204 mang đến bạn 2 vấn đề pháp lý sau

I. Hướng dẫn về triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh

Tổ Công Tác Đặc Biệt Của Thủ Tướng Chính Phủ Về Rà Soát, Tháo Gỡ Khó Khăn, Vướng Mắc Và Thúc Đẩy Thực Hiện Dự Án Đầu Tư đã ban hành Công văn số 2541/CV-TCT để hướng dẫn về việc triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật. Một số giải đáp vướng mắc tiêu biểu như sau:

1. Hỏi: Các dự án đầu tư xây dựng trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ có cần đáp ứng điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất là “thuộc chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở” theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP hay không?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 11.3 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, điều kiện về dự án thuộc chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở chỉ áp dụng trong trường hợp dự án sử dụng đất có mục tiêu, hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở. Do đó, trường hợp dự án đầu tư xây dựng trụ sở, văn phòng làm việc, công trình thương mại, dịch vụ không có mục tiêu, hoạt động xây dựng nhà ở không cần áp dụng điều kiện này.

2. Hỏi: Trong trường hợp có hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhưng sau đó một nhà đầu tư có văn bản đề nghị không tham gia đấu thầu thực hiện dự án. Kết quả là chỉ còn lại một nhà đầu tư đáp ứng sơ bộ năng lực, kinh nghiệm thì triển khai tiếp như thế nào?

Trả lời:

Việc chuẩn bị, nộp và đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư được quy định tại Điều 13 và Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. Theo đó, việc đánh giá này nhằm xác định số lượng nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để làm căn cứ áp dụng thủ tục chấp thuận nhà đầu tư hay tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư.

Trường hợp có từ 02 (hai) nhà đầu tư quan tâm trở lên đã được đánh giá đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thì dự án sẽ phải tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Việc một nhà đầu tư sau khi được đánh giá đáp ứng sơ bộ năng lực, kinh nghiệm có văn bản đề nghị không tham gia đấu thầu thực hiện dự án sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề này.

3. Hỏi: Dự án có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá hoặc đấu thầu có phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hay không?

Trả lời: Các dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư không thuộc các trường hợp quy định tại các Điều 30, 31 và Điều 32.1b, c, d của Luật Đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

4. Hỏi: Tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 33.1đ Luật Đầu tư là tài liệu nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 33.1đ Luật Đầu tư, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo quy định tại Điều 189 Bộ luật dân sự 2015, quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản; quyền sử dụng có thể được chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Theo đó, quyền sử dụng địa điểm được thể hiện thông qua các hình thức như hợp đồng tặng cho bất động sản, hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác, hợp đồng mượn tài sản, hợp đồng về quyền sử dụng đất,…

Như vậy, quyền sử dụng địa điểm sẽ được thể hiện bằng các loại giấy tờ khác nhau theo từng trường hợp cụ thể theo quy định của Bộ Luật dân sự.

II. Chuyên mục câu hỏi pháp lý thường gặp

Hỏi: Khi người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (“HĐLĐ”) trái pháp luật, người lao động nước ngoài (“NLĐNN”) được hưởng các loại trợ cấp và lợi ích nào?

Đáp: NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật nếu (i) không có căn cứ cho việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ và/hoặc (ii) vi phạm thời hạn báo trước. Khi đó, NLĐNN sẽ được hưởng các trợ cấp và lợi ích sau:

a. Trường hợp NSDLĐ thỏa thuận nhận NLĐNN trở lại làm việc, NLĐNN sẽ được nhận những lợi ích sau:

    • Khoản tiền lương trong những ngày NLĐNN không được làm việc;
    • Được đóng BHXH, BHYT những ngày NLĐNN không được làm việc;
    • Trả thêm khoản tiền ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo HĐLĐ;
    • Một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo HĐLĐ cho những ngày không báo trước trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ báo trước.

b. Trường hợp NLĐNN không muốn tiếp tục làm việc thì ngoài các khoản tiền như mục a, NLĐNN còn được nhận thêm trợ cấp thôi việc.

c. Trường hợp NSDLĐ không muốn nhận lại NLĐNN và NLĐNN đó đồng ý thì ngoài các khoản tiền tại mục a và mục b ở trên, NLĐNN còn được nhận thêm khoản tiền bồi thường thêm ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo HĐLĐ.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #204 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 4/2022 (Phần 2) | Tháng 4/2022 (Phần 1) | Tháng 3/2022 (Phần 2) | Tháng 3/2022 (Phần 1) | Tháng 2/2022 (Phần 2) |Tháng 2/2022 (Phần 1) | Tháng 1/2022 (Phần 3) | Tháng 1/2022 (Phần 2) | Tháng 1/2022 (Phần 1) | Tháng 12/2021 (Phần 5)Tháng 12/2021 (Phần 4)

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.