Công ty đại chúng không được gia hạn công bố thông tin kể từ ngày 01/01/2021

Ngày: 21/01/2021

Tác giả: Thanh Đặng 

Các báo cáo cho năm tài chính 2021 sẽ áp dụng Thông tư số 96/2020/TT-BTC (thay thế cho Thông tư số 155/2015/TT-BTC) về công bố thông tin nên không còn trường hợp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gia hạn như trước. Thông tư 96/2020/TT-BTC có hiệu lực vào ngày 01/01/2021.

Thông tư này đã bỏ các điều khoản về gia hạn nên buộc công ty đại chúng phải công bố thông tin đúng quy định, cụ thể:

  • Đối với Báo cáo tài chính cả năm soát xét phải được công bố trong 10 ngày từ khi tổ chức kiểm toán ký xác nhận, nhưng không quá 90 ngày tính từ khi kết thúc năm tài chính. Báo cáo thường niên phải công bố trong vòng 20 ngày sau khi công bố báo cáo tài chính năm (Điều 10.1.c và Điều 10.2 – thông tư 96/2020/TT-BTC).
  • Đối với báo cáo tài chính quý, công ty đại chúng có nghĩa vụ công bố trong vòng 20 ngày từ khi kết thúc quý và giải trình nguyên nhân khi lợi nhuận sau thuế thay đổi 10% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước và sau kiểm toán bị chênh lệch trên 5% hoặc chuyển từ lỗ sang lãi và ngược lại. (Điều 14.3 (c) và Điều 14.4 – thông tư 96/2020/TT-BTC).
  • Riêng đối với báo cáo tài chính và báo cáo thường niên năm 2020, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vẫn xem xét gia hạn theo quy định của Thông tư cũ (Thông tư 155/2015/TT-BTC) về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. (Điều 40.2 – Thông tư 96/2020/TT-BTC). Cụ thể, nếu không hoàn thành kịp việc công bố thông tin, công ty đại chúng có thể đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước gia hạn 10-15 ngày.

Bạn đọc có thể xem mô tả ở infographic bên dưới:

công ty đại chúng công bố thông tin

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.