Làm thế nào để bảo vệ bí mật kinh doanh (know-how) theo luật Việt Nam?

Bí mật kinh doanh (Know-how) là bí quyết giúp doanh nghiệp tạo ra các hàng hóa và dịch vụ mới để cung cấp ra thị trường. Đây chính là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Các đối thủ cạnh tranh thường tìm nhiều cách thức khác nhau để tiếp cận những thông tin này. Do đó, việc giữ gìn bí mật kinh doanh luôn là thách thức đối với các doanh nghiệp.

Thông qua bài viết này, BLawyers Vietnam sẽ cung cấp định nghĩa về bí mật kinh doanh, điều kiện để được bảo hộ và các hành vi được xem là xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh theo pháp luật Việt Nam. 

know-how

I. Bí mật kinh doanh (know-how) là gì?

Bí mật kinh doanh (hay còn được gọi là know-how) là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh. Như vậy có thể hiểu rằng, để được xem là bí mật kinh doanh cần phải đáp ứng 03 điều kiện sau:

 1. Là kết quả của hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, nghiên cứu, hoặc sáng tạo;
 2. Chưa được tiết lộ với bất kỳ doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực hoặc với công chúng, cộng đồng người tiêu dùng; và
 3. Có khả năng sử dụng trong kinh doanh, tạo ra những lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu.

II. Điều kiện để được bảo hộ đối với bí mật kinh doanh

Điều kiện pháp định

Bí mật kinh doanh sẽ được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được;
 2. Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó; và
 3. Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.

Đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa bí mật kinh doanh

Doanh nghiệp cần lưu ý đến các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh bao gồm:

 1. Bí mật về nhân thân;
 2. Bí mật về quản lý nhà nước;
 3. Bí mật về quốc phòng, an ninh; và
 4. Thông tin bí mật khác không liên quan đến kinh doanh.

Đồng thời, doanh nghiệp chỉ được bảo hộ bí mật kinh doanh nếu doanh nghiệp có được bí mật kinh doanh một cách hợp pháp và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó.

III. Không có quy định về đăng ký bí mật kinh doanh (know-how) tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật, quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở đầu tư tài chính, trí tuệ hay bất kỳ cách thức hợp pháp nào. Theo đó, doanh nghiệp không cần thực hiện thủ tục đăng ký để bảo hộ bí mật kinh doanh của mình.

IV. Hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh (know-how)

Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh:

 • Tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người kiểm soát hợp pháp bí mật kinh doanh đó.
 • Bộc lộ, sử dụng thông tin thuộc bí mật kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó.
 • Vi phạm hợp đồng bảo mật hoặc lừa gạt, xui khiến, mua chuộc, ép buộc, dụ dỗ, lợi dụng lòng tin của người có nghĩa vụ bảo mật nhằm tiếp cận, thu thập hoặc làm bộc lộ bí mật kinh doanh.
 • Tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh của người nộp đơn theo thủ tục xin cấp phép kinh doanh hoặc lưu hành sản phẩm bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của cơ quan có thẩm quyền.
 • Sử dụng, bộc lộ bí mật kinh doanh dù đã biết hoặc có nghĩa vụ phải biết bí mật kinh doanh đó do người khác thu được có liên quan đến một trong các hành vi trên.
 • Không thực hiện nghĩa vụ bảo mật thử nghiệm.

V. Thời hạn bảo hộ bí mật kinh doanh (know-how)

Tùy thuộc vào hình thức bảo hộ mà thời hạn bảo hộ đối với bí mật kinh doanh là khác nhau.

 1. Trường hợp bảo hộ tự động, bí mật kinh doanh được bảo hộ vô thời hạn cho đến khi bị công khai.
 2. Trường hợp bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế thì thời hạn bảo hộ của bí mật kinh doanh là 20 năm, kể từ ngày nộp đơn và nếu hết khoảng thời gian này thì bí mật kinh doanh, dưới danh nghĩa là sáng chế sẽ được công bố công khai.

Tóm lại, bí mật kinh doanh là chìa khóa mở cửa thành công, đồng thời quyết định sự khác biệt giữa doanh nghiệp và đối thủ. Do vậy, để có thể bảo vệ được bí mật kinh doanh, doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định pháp luật liên quan đến bí mật kinh doanh cũng như hành vi được xem là xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. BLawyers Vietnam rất muốn nghe từ bạn!

Ngày: 22/08/2022

Người viết: Tuyến Phạm

Maybe you want to read:

Những lưu ý về luật của Việt Nam để xây dựng thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA) và không cạnh tranh (NCA) giữa doanh nghiệp và người lao động

Doanh nghiệp tại Việt Nam làm thế nào để phòng ngừa rủi ro bị người lao động tiết lộ bí mật kinh doanh?

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.