Làm thế nào để đăng ký chỉ dẫn địa lý theo luật Việt Nam?

Ngày nay, chỉ dẫn địa lý không chỉ mang đến giá trị vật chất mà còn những giá trị vô hình khác cho địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung. Chỉ dẫn địa lý thể hiện được nguồn gốc của những sản phẩm, hàng hóa tương ứng với điều kiện khí hậu và con người của từng vùng miền cụ thể. Ngoài ra, việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao giá trị hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Vậy chỉ dẫn địa lý là gì? Làm thế nào để đăng ký chỉ dẫn địa lý?

Thông qua bài viết này, BLawyers Vietnam xin giới thiệu về thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý theo luật Việt Nam.

I. Chỉ dẫn địa lý là gì?

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Hay nói cách khác, chỉ dẫn địa lý là thông tin về nguồn gốc của hàng hoá bao gồm từ ngữ, dấu hiệu, biểu tượng và hình ảnh để chỉ một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một địa phương mà hàng hoá được sản xuất ra từ đó.

Ví dụ: tỏi Lý Sơn, nước mắm Phúc Quốc, gốm Bát Tràng, nho Ninh Thuận, …

II. Điều kiện để chỉ dẫn địa lý được bảo hộ

Để được bảo hộ, chỉ dẫn địa lý cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý; và
 2. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý về các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý:

 1. Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hóa theo nhận thức của người tiêu dùng có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam;
 2. Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng;
 3. Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ hoặc đã được nộp theo đơn đăng ký nhãn hiệu có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại của hàng hóa; và
 4. Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

III. Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý

Theo quy định của pháp luật, chỉ dẫn địa lý là tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước, và quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước. Tuy nhiên, Nhà nước trao quyền cho các cá nhân sau đây để thực hiện quyền này:

 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;
 2. Tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó; hoặc
 3. Cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý.

IV. Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

1. Hồ sơ đăng ký
 1. Tờ khai đăng ký Chỉ dẫn địa lý;
 2. Bản mô tả tính chất/chất lượng đặc thù và/hoặc danh tiếng của sản phẩm;
 3. Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý; và
 4. Chứng từ nộp phí, lệ phí.
2. Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Bước 1: Nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý đến Cục Sở hữu trí tuệ;

Bước 2: Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định đơn đăng ký;

Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được xem xét theo trình tự sau:

 1. Thẩm định hình thức: 01 tháng.
 2. Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.
 3. Thẩm định nội dung: không quá 06 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

Bước 3: Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp/ từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Tóm lại, việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý không chỉ có ý nghĩa đối với riêng địa phương mà còn với quốc gia. Việc đăng ký chỉ dẫn địa lý sẽ giúp các doanh nghiệp khẳng định uy tín và quảng bá sản phẩm cũng như tiềm năng phát triển của địa phương. Do đó, việc nắm rõ thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý là hết sức cần thiết đối với các doanh nghiệp, các hiệp hội và địa phương.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. BLawyers Vietnam rất muốn nghe từ bạn!

Ngày: 29/09/2022

Người viết: Tuyến Phạm

Maybe you want to read:

Làm thế nào để bảo vệ bí mật kinh doanh (know-how) theo luật Việt Nam?

4 điều cần lưu ý để nhượng quyền thương mại hợp pháp tại Việt Nam

Khiếu nại về việc cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ như thế nào?

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.