Luật Việt Nam quy định vai trò của Quản tài viên trong vụ việc phá sản như thế nào?

Ngày viết: 25/08/2021

Tác giả: Huy Nguyễn

Quy trình phá sản vừa là công cụ cho các doanh nghiệp khi mất khả năng thanh toán giải quyết tình hình khó khăn của doanh nghiệp, vừa là công cụ để tìm hướng giải quyết các khoản nợ cho các chủ nợ. Trong vụ việc phá sản, một thành phần có vai trò quan trọng tham gia quá trình giải quyết phá sản là Quản tài viên (“QTV”). Như vậy, QTV là ai và có vai trò như thế nào trong quá trình giải quyết phá sản? Để giải đáp các thắc mắc trên, BLawyers Vietnam trình bày theo bài viết dưới đây.

1. Khái niệm QTV

Theo quy định của Luật phá sản 2014 (“LPS”), Quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản .

Có thể hiểu QTV có vai trò trung gian trong vụ việc phá sản nhằm thực hiện việc quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán kể từ thời điểm được Thẩm phán chỉ định và kết thúc khi chấp hành viên thi hành xong quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

2. Điều kiện hành nghề QTV

Cá nhân hành nghề QTV bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề QTV . Chứng chỉ này được Bộ Tư pháp xem xét và cấp cho những người là luật sư, kiểm toán viên, người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng và có kinh nghiệp 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo  trên cơ sở hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề QTV. Bên cạnh đó, những cá nhân này phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan .

3. Vai trò của QTV trong vụ việc phá sản

Nhằm góp phần tạo thuận lợi cho quá trình giải quyết vụ việc phá sản được nhanh chóng, chính xác hơn và mang lại hiệu quả cao thì không thể thiếu sự tham gia của QTV. Vai trò của những chủ thể này đã được luật hóa trong LPS. Theo đó, khi tham gia vào quá trình giải quyết vụ việc phá sản, QTV có vai trò cụ thể như sau:

a. Thứ nhất, thực hiện việc quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, bao gồm các hoạt động như:
 1. Xác minh, thu thập, quản lý tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 2. Lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ;
 3. Bảo quản tài sản; ngăn chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà không được phép của Thẩm phán; ngăn chặn việc tẩu tán tài sản; tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bán, thanh lý tài sản;
 4. Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật;
 5. Được thuê cá nhân, tổ chức thực hiện công việc theo quy định của pháp luật;
 6. Đề xuất với Thẩm phán về việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi phí phá sản;
 7. Bán tài sản theo quyết định của Thẩm phán để bảo đảm chi phí phá sản;
 8. Tổ chức việc định giá, thanh lý tài sản theo quy định của LPS; báo cáo cơ quan thi hành án dân sự, thông báo đến người tham gia thủ tục phá sản có liên quan về việc giao cho cá nhân, tổ chức thực hiện thanh lý tài sản; và
 9. Gửi các khoản tiền thu được vào tài khoản do Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền mở tại ngân hàng.
b. Thứ hai, đại diện cho doanh nghiệp mất khả năng thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp đó không có người đại diện theo pháp luật;
c. Thứ ba, báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của doanh nghiệp, tham gia xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán;
d. Thứ tư, đề nghị Thẩm phán tiến hành các công việc như:
 1. Thu thập tài liệu, chứng cứ;
 2. Tuyên bố giao dịch vô hiệu và quyết định thu hồi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị bán hoặc chuyển giao bất hợp pháp;
 3. Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng biện pháp xử phạt hành chính; chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền xử lý về hình sự theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. BLawyers Vietnam rất muốn nghe từ bạn!

Có thể bạn muốn tìm hiểu thêm:

Thừa phát lại và hỗ trợ của thừa phát lại đối với luật sư trong việc giải quyết tranh chấp của doanh nghiệp

3 vấn đề cần xem xét khi mua tài sản trong giao dịch M&A

Giải thể doanh nghiệp trong mùa dịch Covid-19: 7 vấn đề cần lưu ý

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.