Lưu ý về cách tính những ngày người lao động không được làm việc trong tranh chấp xử lý kỷ luật sa thải

Lưu ý về kỷ luật sa thải trái pháp luật

Sa thải là một trong các hình thức kỉ luật lao động mà hệ quả của việc sa thải sẽ dẫn đến quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) và người lao động (“NLĐ”) bị chấm dứt. Tuy nhiên, nếu áp dụng hình thức kỷ luật sa thải không đúng quy định, NSDLĐ sẽ phải bồi thường thiệt hại cho NLĐ.

Trong phạm vi của bài viết này, BLawyers Vietnam sẽ không trình bày về trình tự áp dụng kỷ luật sa thải mà chỉ nhấn mạnh các xác định những ngày NLĐ không được làm việc do quyết định áp dụng hình thức kỷ luật sa thải trái luật theo thực tiễn xét xử tranh chấp tại Việt Nam.

1. Hệ quả của việc áp dụng hình thức kỷ luật sa thải trái quy định pháp luật

Khi NSDLĐ áp dụng hình thức kỷ luật sa thải trái luật đối với NLĐ thì có 3 trường hợp xử lý hậu quả của việc sa thải như sau:

(i) Trường hợp 1 – NSDLĐ và NLĐ đều muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã ký kết (“HĐLĐ”)

NSDLĐ sẽ nhận lại NLĐ trở lại làm việc theo HĐLĐ đã giao kết, ngoài ra NSDLĐ phải trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao động không được làm việc và phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng 2 tháng tiền lương theo HĐLĐ, tuy nhiên:

  • Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong HĐLĐ mà người lao động vẫn muốn làm việc thì hai bên thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung HĐLĐ; hoặc
  • Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước theo quy định thì NSDLĐ phải trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo HĐLĐ trong những ngày không báo trước.

(ii) Trường hợp 2 – NSDLĐ không muốn tiếp tục thực hiện HĐLĐ

Nếu NLĐ không muốn tiếp tục làm việc thì ngoài khoản tiền phải trả quy định tại mục 1.(i) ở trên, NSDLĐ phải trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ theo quy định Bộ luật lao động hiện hành để chấm dứt HĐLĐ.

(iii) Trường hợp 3 – Trường hợp NSDLĐ không muốn nhận lại NLĐ và NLĐ đồng ý với việc chấm dứt quan hệ lao động

Ngoài khoản tiền NSDLĐ phải trả theo quy định tại mục 1.(ii) ở trên, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm cho NLĐ nhưng ít nhất bằng 2 tháng tiền lương theo HĐLĐ để chấm dứt HĐLĐ.

Như vậy, điểm chung của ba trường hợp trên là NSDLĐ đều phải có trách nhiệm chi trả các khoản tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày NLĐ không được làm việc cho NSDLĐ vì quyết định sai thải trái luật. Tuy nhiên, hiện nay Bộ luật lao động hiện hành và các văn bản hướng dẫn không có quy định thống nhất và rõ ràng về cách tính những ngày NLĐ không được làm việc.

2. Cách tính những ngày NLĐ không được làm việc theo thực tiễn xét xử tranh chấp lao động cá nhân tại Việt Nam

(i) Đối với HĐLĐ xác định thời hạn

Tòa án thường xem xét khoảng thời gian từ thời điểm NSDLĐ ra quyết định về việc chấm dứt HĐLĐ với NLĐ theo hình thức kỷ luật sa thải có hiệu lực thi hành đến ngày hết thời hạn của HĐLĐ.

Ví dụ: NSDLĐ và NLĐ ký một HĐLĐ xác định thời hạn 36 tháng, sau khi các bên thực hiện được 24 tháng thì NSDLĐ sa thải NLĐ bằng một quyết định thì những ngày NLĐ không được làm việc có thể tính là 12 tháng.

Tuy nhiên, cũng trong cùng ví dụ trên, nếu NLĐ đã tìm được một công việc mới vào thời điểm tháng thứ 27 tính theo HĐLĐ đã ký (nghĩa là sau 3 tháng kể từ ngày chấm dứt), thì những ngày NLĐ không được làm việc có thể tính là 3 tháng khi Tòa án căn cứ vào ngày NLĐ có công việc mới và được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

(ii) Đối với HĐLĐ không xác định thời hạn

Khác với HĐLĐ xác định thời hạn đã xác định rõ trước về ngày chấm dứt HĐLĐ, những ngày NLĐ không được làm việc trong trường hợp này sẽ xác định như sau:

  • Từ thời điểm NSDLĐ ra Quyết định về việc chấm dứt HĐLĐ với NLĐ theo hình thức kỷ luật sa thải có hiệu lực thi hành tính đến ngày NLĐ có công việc mới và được đóng bảo hiểm xã hội; hoặc
  • Từ thời điểm NSDLĐ ra Quyết định về việc chấm dứt HĐLĐ với NLĐ theo hình thức kỷ luật sa thải có hiệu lực thi hành tính đến ngày xét xử sơ thẩm nếu NLĐ khởi kiện tranh chấp lao động cá nhân đối với quyết định sa thải trái luật.

Số ngày NLĐ không được làm việc sẽ bao gồm thời hiệu khởi kiện tranh chấp lao động cá nhân cùng với thời gian xét xử sơ thẩm tại Tòa án có thẩm quyền. Với tình trạng tồn đọng án kéo dài ở các Tòa án hiện nay, vô tình thời gian không được làm việc của NLĐ sẽ cộng thêm tương tự.

Lưu ý, cách tính trên chỉ áp dụng trong trường hợp HĐLĐ không bị vô hiệu hoặc bị chấm dứt hiệu lực pháp luật.

Nội dung nêu trên không phải là ý kiến tư vấn chính thức từ BLawyers Vietnam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ consult@blawyersvn.com. Chúng tôi rất vui khi nghe từ bạn.

Ngày: 05/12/2023

Người viết: Minh Trương

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.