Những điều kiện để nhập quốc tịch Việt Nam?

Quốc tịch gắn liền với mỗi con người từ khi sinh ra đến khi chết và là tiền đề để họ được hưởng các quyền công dân và thực hiện nghĩa vụ công dân đối với nhà nước mà mình mang quốc tịch. Hiện nay Việt Nam đang mở cửa thị trường để hợp tác với nhiều quốc gia, do đó ngày càng nhiều người nước ngoài có mong muốn đến Việt Nam để sinh sống và làm việc lâu dài và có nhu cầu được nhập quốc tịch Việt Nam. Vậy một người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam cần những điều kiện gì?

Thông qua bài viết này, BLawyers Vietnam xin trình bày những điều kiện để người mang quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch nhập quốc tịch Việt Nam.

nhập quốc tịch

1. Điều kiện để người mang quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch được nhập quốc tịch Việt Nam

Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau:

 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam: người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có đủ năng lực hành vi dân sự, tự mình xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự. Người này không bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi;
 2. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;
 3. Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam: người xin quốc tịch phải có khả năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Việt phù hợp với môi trường sống và làm việc;
 4. Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam: thời gian thường trú tại Việt Nam của người xin quốc tịch Việt Nam được tính từ ngày người đó được cấp Thẻ thường trú; và
 5. Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam: chứng minh bằng tài sản, nguồn thu nhập hợp pháp của người đó hoặc sự bảo lãnh của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

2. Một số trường hợp đặc biệt

Một số trường hợp người xin quốc tịch VIệt Nam vẫn được nhập quốc tịch Việt Nam dù không đáp ứng đủ các điều kiện tại mục 1 (iii), (iv), (v) bao gồm:

 1. Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;
 2. Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam: phải là người được thưởng Huân chương, Huy chương, danh hiệu cao quý khác của Nhà nước hoặc được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận về công lao đặc biệt đó; hoặc
 3. Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: phải là người có tài năng thực sự vượt trội trong lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội, nghệ thuật, thể thao, y tế, giáo dục, đã dành được giải thưởng quốc tế, huân chương, huy chương hoặc được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc chứng nhận và cơ quan quản lý nhà nước cấp bộ xác nhận về tài năng và có cơ sở cho thấy việc người được nhập quốc tịch Việt Nam sẽ đóng góp tích cực, lâu dài cho sự phát triển lĩnh vực nói trên của Việt Nam sau khi được nhập quốc tịch Việt Nam.

3. Thôi quốc tịch nước ngoài

Một vấn đề mà người mang quốc tịch nước ngoài cần cân nhắc khi mong mốn nhập quốc tịch Việt Nam đó là người nhập quốc tịch Việt Nam phải thôi quốc tịch nước ngoài trừ các trường hợp được nêu ở mục 2, trong trường hợp đặc biệt nếu được Chủ tịch nước cho phép nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Có đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.
 2. Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam và việc nhập quốc tịch đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài là có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 3. Việc xin giữ quốc tịch nước ngoài của người đó khi nhập quốc tịch Việt Nam là phù hợp với pháp luật của nước ngoài đó.
 4. Việc thôi quốc tịch nước ngoài dẫn đến quyền lợi của người đó ở nước ngoài bị ảnh hưởng.
 5. Không sử dụng quốc tịch nước ngoài để gây phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tóm lại, để nhập quốc tịch Việt Nam người nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện cần thiết. Do đó, người nước ngoài có mong muốn nhập quốc tịch Việt Nam nên sinh sống tại Việt Nam trong một khoảng thời gian dài để hiểu rõ về văn hóa, ngôn ngữ, con người để từ đó đưa ra quyết định phù hợp cho mình.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. BLawyers Vietnam rất muốn nghe từ bạn!

Ngày: 29/08/2022

Người viết: Linh Nguyễn

Maybe you want to read:

Tại sao Đặng Văn Lâm nhập quốc tịch Việt Nam dễ dàng hơn Filip Nguyen theo luật Việt Nam?

3 lưu ý về điều kiện để người nước ngoài nhận con nuôi tại Việt Nam

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.