Nội dung bắt buộc phải có trong một Bản cáo bạch

Bản cáo bạch hay còn gọi là bản công bố thông tin là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành. Bản cáo bạch cũng là hồ sơ không thể thiếu trong việc đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và như là một lời chào gọi để công chúng biết đến, đầu tư hoặc mua chứng khoán của công ty. Như vậy, bản cáo bạch phải bao gồm những nội dung như thế nào?

Thông qua bài viết này, BLawyers Vietnam sẽ trình bày về những nội dung bắt buộc phải có trong Bản cáo bạch theo quy định trong các trường hợp sau:

1. Đối với việc chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng, Bản cáo bạch bao gồm các nội dung:

  1. Thông tin tóm tắt về tổ chức phát hành bao gồm mô hình tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, tài sản, tình hình tài chính, Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng và cơ cấu cổ đông (nếu có);
  2. Thông tin về đợt chào bán và chứng khoán chào bán bao gồm: điều kiện chào bán, các yếu tố rủi ro, dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của năm gần nhất sau khi phát hành chứng khoán, phương án phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
  3. Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong 02 năm gần nhất;
  4. Thông tin khác (nếu có).

Đọc thêm: Cổ phiếu thưởng ESOP: Danh sách 30 câu hỏi thường gặp dưới góc nhìn chứng khoán và lao động.

2. Đối với việc chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, Bản cáo bạch bao gồm các nội dung:

  1. Loại hình và quy mô quỹ đầu tư chứng khoán;
  2. Mục tiêu đầu tư, chiến lược đầu tư, phương pháp và quy trình đầu tư, hạn chế đầu tư, các yếu tố rủi ro của quỹ đầu tư chứng khoán;
  3. Tóm tắt các nội dung cơ bản của dự thảo Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;
  4. Phương án phát hành chứng chỉ quỹ và các thông tin hướng dẫn tham gia đầu tư vào quỹ đầu tư chứng khoán;
  5. Thông tin tóm tắt về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát và quy định về giao dịch với người có liên quan của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát;
  6. Thông tin khác (nếu có).

Bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt theo hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 98/2020/TT-BTC và mẫu Bản cáo bạch theo Thông tư 118/2020/TT-BTC.

Đọc thêm: Chứng quyền và những rủi ro pháp lý đối với chủ sở hữu chứng quyền.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. BLawyers Vietnam rất muốn nghe từ bạn!

Ngày viết: 10/02/2022

Tác giả: Thư Trần

Có thể bạn muốn tìm hiểu thêm:

Luật Việt Nam kiểm soát giao dịch với người có liên quan trong doanh nghiệp như thế nào?

Cổ phiếu thưởng ESOP: Danh sách 30 câu hỏi thường gặp dưới góc nhìn chứng khoán và lao động

Công ty đại chúng không được gia hạn công bố thông tin kể từ ngày 01/01/2021

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.