Pháp luật Việt Nam quy định về phòng chống rửa tiền như thế nào?

Rửa tiền là một hành vi phạm tội nguy hiểm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng nền kinh tế và đẩy lùi sự phát triển của quốc gia. Đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới, phòng, chống rửa tiền được xem là một trong những vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu.

Thông qua bài viết này, BLawyers Vietnam sẽ giới thiệu quy định của pháp luật Việt Nam về phòng chống rửa tiền.

1. Thế nào là rửa tiền?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.

Căn cứ Luật Phòng chống rửa tiền số 14/2022/QH15 ngày 15/11/2022 (“LPCRT 2022”) thì tài sản do phạm tội mà có là tài sản có được trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi phạm tội; phần thu nhập, hoa lợi, lợi tức, lợi nhuận sinh ra từ tài sản có được từ hành vi phạm tội.

Hành vi tội rửa tiền được quy định trong Bộ luật hình sự bao gồm:

  1. Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;
  2. Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;
  3. Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;
  4. Thực hiện một trong các hành vi nêu trên đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có.

Người nào thực hiện một trong các hành vi nêu trên thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm, hoặc bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm; ngoài ra người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

2. Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về phòng chống rửa tiền?

LPCRT 2022 là văn bản pháp luật cao nhất quy định về phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam. LPCRT 2022 quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. Ngoài ra, LPCRT 2022 cũng quy định việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của LPCRT 2022, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố.

Các đối tượng áp dụng được quy định theo LPCRT 2022 bao gồm: tổ chức tài chính; tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan; tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài, tổ chức quốc tế có giao dịch với tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan; và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến phòng, chống rửa tiền.

Trên đây không phải là các ý kiến tư vấn chính thức từ BLawyers Vietnam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. Chúng tôi rất muốn nghe từ bạn!

Ngày viết: 24/6/2023

Người viết: Thuyết Trần và Linh Nguyễn

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.