Công ty Luật BLawyers Vietnam cung cấp một danh mục đầy đủ các dịch vụ cho khách hàng đầu tư tất cả các lĩnh vực trên khắp lãnh thổ Việt Nam, bao gồm công nghiệp (như là sản xuất và chế biến), nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản và dịch vụ (như là vận tải, viễn thông, khách sạn, du lịch và cơ sở hạ tầng thể thao, ngân hàng và tài chính, văn hóa, y tế và giáo dục, khu dân cư, công trình thương mại và xây dựng kết cấu hạ tầng).

Các dịch vụ của chúng tôi bao quát toàn bộ quy trình đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm:
  • Báo cáo gia nhập thị trường
  • Thẩm định đối tác, xác định vị trí và nghiên cứu tính khả thi cho dự án
  • Soạn thảo và đàm phán về hồ sơ đầu tư
  • Đăng ký đầu tư
  • Các công việc sau cấp phép của doanh nghiệp
  • Tư vấn và hỗ trợ cho hoạt động của doanh nghiệp
  • Giải thể và thanh lý doanh nghiệp
Các vấn đề mà luật sư của chúng tôi đã tham gia:
  • Hỗ trợ soạn và thương lượng một số loại thỏa thuận, chẳng hạn như thỏa thuận mua bán, thỏa thuận liên minh kinh doanh, thỏa thuận cổ đông, thỏa thuận liên doanh, thỏa thuận nhà phân phối, thỏa thuận nhượng quyền, thỏa thuận cấp phép, thỏa thuận dịch vụ, thỏa thuận cho thuê, thỏa thuận bảo mật, thỏa thuận tư vấn và thỏa thuận chuyển giao công nghệ.
  • Tư vấn về việc xây dựng cơ cấu doanh nghiệp và thủ tục cho việc nắm giữ quyền kiểm soát các công ty tư nhân.
  • Hướng dẫn và tư vấn về các thủ tục và cách trả lời trong các cuộc họp đại hội đồng cổ đông của các ngân hàng, công ty tư vấn, nhà sản xuất, công ty thương mại, v.v.
blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.