Các vấn đề về hôn nhân, gia đình và dân sự nên được coi trọng bởi chúng có khả năng tác động lớn đến hạnh phúc và sức khỏe của một cá nhân. Các luật sư của chúng tôi hiểu rằng những vấn đề này phải được tháo gỡ một cách tinh tế để bảo vệ danh dự và quyền riêng tư của các cá nhân có liên quan. Các luật sư  của chúng tôi có kinh nghiệm để giải quyết bất kỳ vấn đề nội bộ nào mà bạn có thể gặp phải.

Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm giải quyết các vấn đề sau:
Các vấn đề mà luật sư của chúng tôi đã tham gia giải quyết:
  • Rà soát và soạn thảo thỏa thuận về chế độ tài sản trước hôn nhân
  • Tư vấn kết hôn với người nước ngoài
  • Tư vấn về ly hôn với người nước ngoài
  • Tư vấn hòa giải hôn nhân & giải quyết ly hôn tại Tòa án: phân chia tài sản chung, tài sản riêng trong hôn nhân
  • Tư vấn thủ tục nhận con nuôi
  • Soạn thảo di chúc
blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.