Công ty Luật BLawyers Vietnam có kinh nghiệm phong phú về việc tư vấn cho khách hàng doanh nghiệp về các vấn đề lao động và việc làm. Chúng tôi cũng có kinh nghiệm trong việc bảo vệ người lao động khi đại diện cho họ trong việc thương lượng với người sử dụng lao động của họ về vấn đề chấm dứt quan hệ lao động trái luật và trước tòa án giải quyết tranh chấp liên quan đến lao động.

Các dịch vụ luật trong mảng này của chúng tôi bao gồm:

  • Quan hệ lao động – tư vấn về tuyển dụng và quan hệ lao động
  • Hợp đồng lao động – soạn thảo các văn bản lao động, bao gồm thỏa ước lao động, thỏa ước tập thể lao động, nội quy lao động
  • Tuân thủ lao động – tư vấn về tuân thủ thủ tục, đăng ký hồ sơ tuyển dụng (nội quy, thỏa ước lao động tập thể) và báo cáo định kỳ cho Nhà nước
  • Tái cấu trúc – tư vấn chuyển dịch cơ cấu lao động và cắt giảm nhân sự với số lượng lớn
  • Quyền lợi của nhân viên – tư vấn về chính sách thưởng; bảo hiểm xã hội, chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm thất nghiệp
  • Người lao động nước ngoài – tư vấn về giấy phép lao động, các vấn đề về thuế và các yêu cầu pháp lý khác phát sinh khi sử dụng lao động nước ngoài
  • Thương lượng và tố tụng tại tòa án – đại diện cho khách hàng giải quyết tranh chấp
blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.