Các luật sư về năng lượng tái tạo của BLawyer Vietnam có nhiều kinh nghiệm trong các dự án năng lượng tái tạo.

Chúng tôi giúp các khách hàng hiểu rõ các quy định và chính sách của Việt Nam trong việc phát triển và tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý toàn diện được thiết kế phù hợp với phạm vi hoạt động kinh doanh và nhu cầu pháp lý của các khách hàng. Các khách hàng của chúng tôi bao gồm các công ty phát triển và vận hành các dự án phát điện, công ty sản xuất công nghệ, nhà đầu tư, nhà thầu xây dựng, người tiêu dùng năng lượng và người tham gia trong mọi lĩnh vực năng lượng tái tạo, bao gồm năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh khối và nhiều công nghệ năng lượng thay thế khác.

Các dịch vụ của chúng tôi gồm:
  • Phát triển dự án và tài trợ vốn cho dự án
  • Chuẩn bị và đàm phán các hợp đồng mua bán điện (PPA), hợp đồng mua sắm kỹ thuật và xây dựng (EPC), hợp đồng vận hành và bảo trì (O&M) cho các dự án năng lượng mặt trời trên mái nhà
  • Hỗ trợ pháp lý toàn diện về các vấn đề như quyền sử dụng đất, cho thuê bất động sản, môi trường, thuế, lao động và việc làm…
  • Tranh tụng và giải quyết tranh chấp
Các vấn đề mà luật sư của chúng tôi đã tham gia:
  • Tư vấn cho khách hàng về đầu tư tại Việt Nam và hỗ trợ mua bán, sáp nhập, tập trung vào các dự án năng lượng tái tạo;
  • Tư vấn cho một dự án điện gió ngoài khơi về vấn đề điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Tư vấn cho một nhà đầu tư điện mặt trời áp mái trong nước liên quan đến các khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh cho các dự án tại miền Trung và miền Nam của Việt Nam;
  • Soạn thảo, xem xét và đàm phán các hợp đồng PPA, EPC, hợp đồng O&M và hợp đồng mua bán tài sản của các dự án năng lượng tái tạo;
  • Đại diện cho nhà thầu xây dựng của dự án điện mặt trời áp mái giải quyết tranh chấp với chủ đầu tư tại Tòa án.
blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.