BLawyers Vietnam có một đội ngũ luật sư có kinh nghiệm về sáng chế, nhãn hiệu, thiết kế, có trình độ và kỹ năng xử lý toàn bộ các dịch vụ pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong tất cả các bước của giai đoạn quản lý quyền sở hữu trí tuệ.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
Các vấn đề mà luật sư của chúng tôi đã tham gia:
  • Đánh giá khả năng cấp bằng sáng chế của một sáng chế, thiết kế hoặc nhãn hiệu (bao gồm các biện pháp bảo vệ thay thế)
  • Tư vấn về khả năng được bảo hộ, đăng ký nhãn hiệu, tác phẩm;
  • Cung cấp thông tin liên quan của đối tượng đăng ký;
  • Nhiều kinh nghiệm trong việc soạn thảo, đàm phán các hợp đồng li-xăng, chuyển giao công nghệ, chuyển giao quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ;
  • Soạn thảo các quy tắc sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như quy tắc phát minh của nhân viên và quy tắc quản lý bí mật thương mại
blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.