Các luật sư của chúng tôi đã hỗ trợ nhiều vụ tố tụng Tòa án, tố tụng Trọng tài và đàm phán, thương lượng khác nhau. Chúng tôi cũng có kinh nghiệm trong vấn đề dân sự và thương mại nói chung, bao gồm thu hồi nợ và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Chúng tôi cũng duy trì mối quan hệ tốt với các cơ quan có thẩm quyền như Tòa án, trung tâm Trọng tài, cơ quan Công an và Cơ quan thi hành án dân sự trong quá trình chúng tôi hỗ trợ khách hàng.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
 • Tranh chấp về trách nhiệm sản phẩm
 • Tranh chấp cổ đông
 • Tranh chấp tài sản
 • Tranh chấp hợp đồng
 • Tranh chấp bất động sản
 • Tố tụng Tòa án trong kinh doanh, thương mại và dân sự
 • Thủ tục Trọng tài trong kinh doanh và thương mại
Các vấn đề mà luật sư của chúng tôi đã tham gia giải quyết:
 • Đại diện cho khách hàng trong các cuộc đàm phán và giải quyết tranh chấp với (các) bên khác trước hoặc trong quá trình tố tụng;
 • Xử lý các tranh chấp liên quan đến các thỏa thuận liên quan đến công trình xây dựng (hợp đồng FIDIC);
 • Làm đại diện được ủy quyền và/ hoặc luật sư bảo vệ cho khách hàng trong các vụ kiện pháp lý liên quan đến các vụ án dân sự, thương mại & kinh doanh, lao động và hành chính;
 • Hỗ trợ khách hàng xử lý thu hồi nợ, từ giai đoạn đàm phán, tố tụng Tòa án / Trọng tài đến thi hành bản án có hiệu lực. Chúng tôi luôn nỗ lực giải quyết các vụ việc thu hồi nợ theo phương thức thương lượng nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng.
blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.