Thế nào là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật Việt Nam?

Nhà Đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Một trong các phương thức để nhà phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng là chào bán chứng khoán cho từ 100 nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Vậy cá nhân/ tổ chức nào được quy định là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp?

Thông qua bài viết này, BLawyers Vietnam sẽ trình bày thông tin khái quát về quy định đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật Việt Nam.

1. Tổ chức/ cá nhân được xem nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (“NĐTCKCN”) là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán bao gồm:

   1. Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách;
   2. Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ Đồng (~ 4.200.000 USD) hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
   3. Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
   4. Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ Đồng (~ 84.000 USD); hoặc
   5. Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ Đồng (~ 42.000 USD) tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là NĐTCKCN.
2. Tổ chức/ cá nhân có thẩm quyền xác định NĐTCKCN?

Tổ chức/ cá nhân có thẩm quyền xác định tư cách NĐTCKCN bao gồm như sau :

   1. Tổ chức phát hành, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán xác định tư cách NĐTCKCN tham gia mua chứng khoán khi thực hiện chào bán chứng khoán riêng lẻ.
    Nếu đã thực hiện xác định thì trong vòng 01 năm kể từ thời điểm được công ty chứng khoán xác định là NĐTCKCN thì nhà đầu tư sẽ không phải thực hiện xác định lại tư cách NĐTCKCN khi tham gia mua chứng khoán chào bán riêng lẻ.
   2. Công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư thực hiện giao dịch xác định tư cách NĐTCKCN tham gia giao dịch chứng khoán phát hành riêng lẻ được giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán.
   3. Tổ chức đăng ký, lưu ký xác định tư cách NĐTCKCN tham gia giao dịch chứng khoán phát hành riêng lẻ chưa được giao dịch tập trung.
3. Giấy tờ cần thiết để xác định tư cách NĐTCKCN đối với cá nhân
   1. Đối với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán
    • Gồm:
     • Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;
     • Chứng chỉ hành nghề chứng khoán còn hiệu lực.
   2. Đối với cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ Đồng (~ 84.000 USD)
    •  Gồm:
     • Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng; và
     • Xác nhận của các công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán về giá trị thị trường của các danh mục chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch tại thời điểm xác định tư cách NĐTCKCN.
   3. Đối với cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ Đồng (~ 42.000 USD)
    •  Gồm:
     • Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng; và
     • Hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả trong năm gần nhất trước thời điểm xác định tư cách là NĐTCKCN.

Nội dung nêu trên không phải là ý kiến tư vấn chính thức từ BLawyers Vietnam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ consult@blawyersvn.com. Chúng tôi rất vui khi nghe từ bạn.

 Ngày: 02/8/2023

Tác giả: Tính Nguyễn

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.