Thỏa thuận trọng tài có hiệu lực theo luật Việt Nam cần đáp ứng 3 điều kiện nào?

Ngày viết: 30/8/2021

Tác giả: Linh Nguyễn & Thư Trần

Hiện nay, nhiều vụ tranh chấp được lựa chọn giải quyết tranh chấp ở trọng tài thương mại vì thủ tục đơn giản (hơn thủ tục Tòa án) và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, trước khi đem một vụ việc ra hội đồng trọng tài, các bên phải đảm bảo thỏa thuận trọng tài có hiệu lực để hội đồng trọng tài tiến hành giải quyết. Như vậy, để điều khoản thỏa thuận trọng tài trong hợp đồng thương mại có hiệu lực thì cần đáp ứng những điều kiện nào?

Thông qua bài viết này, BLawyers Vietnam sẽ trình bày các điều kiện để một thỏa thuận trọng tài giữa các bên có hiệu lực theo quy định pháp luật Việt Nam.

1. Điều kiện về mặt chủ thể

Vấn đề đầu tiên mà các bên cần chú ý khi tiến hành đàm phán thỏa thuận trọng tài đó là năng lực chủ thể. Thỏa thuận trọng tài chỉ có hiệu lực khi được xác lập bởi các bên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và người xác lập phải có thẩm quyền. Cụ thể:

(i) Người có năng lực hành vi dân sự là người từ đủ 18 tuổi trở lên và không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Người đại diện cho pháp nhân xác lập thỏa thuận trọng tài phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

(ii) Người xác lập có thẩm quyền phải là người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp pháp trong phạm vi được ủy quyền.

Bên cạnh đó, các bên phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện khi xác lập thỏa thuận trọng tài. Nếu một trong các bên bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép trong quá trình xác lập thì thỏa thuận trọng tài đó vô hiệu.

2. Điều kiện về thẩm quyền của trọng tài

Không phải bất kỳ tranh chấp nào cũng đều được giải quyết bằng thủ tục trọng tài thương mại. Theo đó, trọng tài thương mại chỉ có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp sau:

(i) Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại;

(ii) Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại; hoặc

(iii) Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

3. Điều kiện về hình thức thỏa thuận trọng tài

Thỏa thuận trọng tài chỉ có hiệu lực khi đáp ứng được điều kiện về mặt hình thức như sau:

(i) Thể hiện dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc thỏa thuận riêng;

(ii) Được xác lập dưới dạng văn bản bao gồm:

  • Thông qua trao đổi giữa các bên bằng telegram, fax, telex, thư điện tử và các hình thức khác hoặc trao đổi thông tin bằng văn bản giữa các bên;
  • Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại bằng văn bản theo yêu cầu của các bên;
  • Trong giao dịch các bên có dẫn chiếu đến một văn bản có thể hiện thỏa thuận trọng tài như hợp đồng, chứng từ, điều lệ công ty và những tài liệu tương tự khác; hoặc
  • Qua trao đổi về đơn kiện và bản tự bảo vệ mà trong đó thể hiện sự tồn tại của thoả thuận do một bên đưa ra và bên kia không phủ nhận.

Trong trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu thì Tòa án có thẩm quyền sẽ xem xét thụ lý khi một trong các bên yêu cầu giải quyết tranh chấp.

Tóm lại, để điều khoản thỏa thuận trọng tài trong hợp đồng thương mại có hiệu lực pháp lý và là cơ sở để giải quyết tranh chấp tại cơ quan trọng tài, các bên cần lưu ý đến các nội dung được đề cập tại bài viết này cũng như tham khảo các điều khoản mẫu của các cơ quan trọng tài.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. BLawyers Vietnam rất muốn nghe từ bạn!

Có thể bạn muốn tìm hiểu thêm:

3 điều nào cần xem xét trước khi tiến hành một vụ kiện ở Việt Nam?

Doanh nghiệp nên chú ý gì trước khi khởi kiện các tranh chấp thương mại

Công nhận và cho thi hành bản án dân sự của tòa án, phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.