Thỏa Ước Lao Động Tập Thể (TƯLĐTT): 16 câu hỏi nào luật sư thường gặp từ người sử dụng lao động

Ngày viết: 13/7/2021

Tác giả: Huy Nguyễn và Thảo Nguyễn

Trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động, Thỏa Ước Lao Động Tập Thể (TƯLĐTT) không chỉ mang lại lợi ích cho người lao động mà còn cho doanh nghiệp. Bởi nếu thực hiện tốt quy định này, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi nhiều khi người lao động an tâm làm việc. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể xây dựng được TƯLĐTT cho phù hợp với pháp luật và hài hòa được lợi ích các bên. Do đó, qua các câu hỏi và trả lười thường gặp dưới đây, BLawyers Vietnam sẽ giới thiệu tổng quan những vấn đề pháp lý xoay quay TƯLĐTT giúp doanh nghiệp và người lao động thực hiện TƯLĐTT một cách thích hợp nhất.

1. TƯLĐTT là gì?

TƯLĐTT là thỏa thuận đạt được thông qua thương lượng tập thể và được các bên ký kết bằng văn bản. Nội dung TƯLĐTT không được trái với quy định của pháp luật và phải có những điều khoản, điều kiện có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật.

2. Doanh nghiệp có bắt buộc phải có TƯLĐTT?

Một trong những quyền của NSDLĐ được pháp luật quy định là quyền yêu cầu tổ chức đại diện NLĐ thương lượng với mục đích ký kết thỏa ước lao động tập thể. Vì đây là quyền, không phải nghĩa vụ của NSDLĐ. Do đó, doanh nghiệp không bắt buộc phải có TƯLĐTT.

3. Thủ tục ký kết TƯLĐTT được pháp luật quy định như thế nào?

Theo pháp luật hiện hành, sau khi đạt được thoả thuận tại phiên họp thương lượng tập thể, các bên tiến hành xây dựng dự thảo TƯLĐTT. Bản dự thảo sau đó sẽ được gửi cho tất cả nhân viên để lấy ý kiến. TƯLĐTT sẽ chỉ được ký khi có hơn 50% nhân viên của doanh nghiệp bỏ phiếu tán thành.

4. TƯLĐTT có hiệu lực từ ngày nào?

Ngày có hiệu lực của TƯLĐTT là ngày được các bên thỏa thuận và ghi trong TƯLĐTT. Trường hợp các bên không thỏa thuận thì TƯLĐTT có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

Đừng bỏ qua: 18 câu hỏi và trả lời quan trọng về nội quy lao động (NQLĐ) theo luật Việt Nam

5. TƯLĐTT vô hiệu trong những trường hợp nào?

TƯLĐTT vô hiệu toàn bộ nếu: (1) Toàn bộ nội dung thỏa ước lao động tập thể trái pháp luật; (2) Người ký kết không đúng thẩm quyền; (3) Các bên không tuân thủ đúng quy trình thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

TƯLĐTT vô hiệu từng phần nếu một hoặc một số nội dung của TƯLĐTT trái pháp luật.

6. Cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố TƯLĐTT vô hiệu?

Tòa án nhân dân là cơ quan nhà nước duy nhất có quyền tuyên bố TƯLĐTT vô hiệu.

7. TƯLĐTT có thể được sửa đổi, bổ sung hay không?

TƯLĐTT có thể được sửa đổi, bổ sung trong hai trường hợp sau: (1) các bên tự nguyện đồng ý sửa đổi, bổ sung; (2) TƯLĐTT không còn phù hợp với quy định của pháp luật.

8. TƯLĐTT phải có những nội dung nào?

Pháp luật không quy định nội dung của TƯLĐTT. Pháp luật chỉ đưa ra những nguyên tắc chung, theo đó nội dung TƯLĐTT không được trái với quy định của pháp luật; và được khuyến khích để có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Đừng bỏ qua: Đã cập nhật: Thế nào là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật của người sử dụng lao động?

9. NLĐ nên làm gì khi có tranh chấp với NSDLĐ về TƯLĐTT?

Trong trường hợp tranh chấp giữa NSDLĐ và NLĐ về TƯLĐTT xảy ra, NLĐ có thể thực hiện các biện pháp sau:

  1. Yêu cầu hòa giải viên lao động giải quyết tranh chấp trước khi đưa ra hội đồng trọng tài lao động hoặc tòa án nếu có sự khác biệt trong cách hiểu và thực hiện các quy định của TƯLĐTT.
  2. Yêu cầu hòa giải viên lao động giải quyết tranh chấp trước khi đưa ra hội đồng trọng tài lao động hoặc tiến hành thủ tục đình công khi có tranh chấp về việc ký kết TƯLĐTT hoặc khi một bên từ chối thương lượng hoặc không thương lượn được trong thời hạn quy định của pháp luật.
10. Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt như thế nào nếu không thực hiện đúng TƯLĐTT?

Pháp luật hiện hành không có quy định xử phạt doanh nghiệp trong trường hợp này. Tuy nhiên, pháp luật quy định nếu xảy ra trường hợp này thì người lao động có quyền yêu cầu hòa giải viên lao động giải quyết trước khi đưa ra Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án nhân dân.

11. Những người lao động không biểu quyết tán thành TƯLĐTT có phải tuân thủ các quy định của thỏa ước hay không?

Pháp luật quy định người lao động có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ TƯLĐTT đang có hiệu lực bất kể là có biểu quyết tán thành thỏa ước đó hay không.

12. Các bên tham gia TƯLĐTT?

Các bên tham gia TƯLĐTT bao gồm NSDLĐ hoặc hội đồng thương lượng tập thể của NSDLĐ và tất cả NLĐ làm việc cho NSDLĐ hoặc tổ chức đại diện của NLĐ tùy theo loại TƯLĐTT.

Đừng bỏ qua: 4 thay đổi đáng lưu ý về Bộ luật Lao động mới của Việt Nam

13. Các bên phải lập và lưu giữ bao nhiêu bản TƯLĐTT?

TƯLĐTT sẽ được lập thành nhiều bản dựa trên các loại TƯLĐTT. Tuy nhiên, TƯLĐTT phải được gửi 01 bản cho các bên sau:

(i) NSDLĐ;

(ii) Hội đồng thương lượng tập thể của NSDLĐ;

(iii) Tổ chức đại diện của NLĐ;

(iv) NLĐ hoặc tập thể NLĐ; và

(v) Cơ quan quản lý lao động cấp tỉnh.

14. Người sử dụng lao động có quyền từ chối ký kết TƯLĐTT hay không?

Hiện nay, chưa có quy định xử phạt doanh nghiệp từ chối ký TƯLĐTT vì TƯLĐTT được ký kết dựa trên sự thương lượng, bàn bạc giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, khi người lao động yêu cầu, người sử dụng lao động phải thực hiện thương lượng tập thể, nếu không thực hiện sẽ bị phạt tiền lên đến 5.000.000 đồng.

15. Hiệu lực của TƯLĐTT?

TƯLĐTT có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm tùy theo thỏa thuận giữa các bên và thời hạn này phải được ghi nhận trong TƯLĐTT.

16. NSDLĐ phải làm gì khi có mâu thuẫn giữa HĐLĐ và TƯLĐTT?

Pháp luật quy định nếu quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên quy định trong HĐLĐ có ít thuận lợi hơn so với các quy định tương ứng trong TƯLĐTT thì TƯLĐTT sẽ được ưu tiên áp dụng. Do đó, khi có mâu thuẫn giữa hợp đồng lao động và TƯLĐTT mà TƯLĐTT quy định thuận lợi hơn cho người lao động thì ưu tiên áp dụng TƯLĐTT.

Đừng bỏ qua: Doanh nghiệp nên chú ý gì trước khi khởi kiện các tranh chấp thương mại

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. BLawyers Vietnam rất muốn nghe từ bạn!

Có thể bạn muốn tìm hiểu thêm:

4 thay đổi đáng lưu ý về Bộ luật Lao động mới của Việt Nam

6 điều người sử dụng lao động không được làm đối với người lao động trong thời kì dịch bệnh Covid-19

8 điểm cần lưu ý trước khi giao kết Hợp đồng lao động (từ ngày 01/01/2021)

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.