Kết luận của UBND TP. HCM giúp giải quyết “ách tắc” cấp giấy chủ quyền cho các dự án chung cư

Văn phòng UBND TP. HCM vừa có Kết luận số 855/TB-VP về chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan.