Các quy định thuế mới có ảnh hưởng đến việc kinh doanh ở Việt Nam

Chính phủ Việt Nam vừa mới ban hành hai văn bản gồm Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Các văn bản này cùng với văn bản hướng dẫn từ các cơ quan liên quan có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh tại Việt Nam như thế nào, Công ty Luật BLawyers Vietnam sẽ điểm qua một số nội dung như sau:

quy định thuế mới ảnh hưởng đến kinh doanh tại Việt Nam

1. Ngân hàng thương mại có nghĩa vụ cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế

Tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Chính phủ yêu cầu các ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế.

Cụ thể, một số thông tin như giao dịch qua tài khoản, số dư, số liệu giao dịch theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan thuế là những thông tin mà ngân hàng cần phải cung cấp. Việc này phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Cơ quan thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, hàng tháng, các ngân hàng thương mại phải cung cấp cho cơ quan thuế về thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế, bao gồm: tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản.

Nghị định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

2. Khai sai hoặc trốn thuế trong 03 kỳ thuế liên tiếp là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng

Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 4818/TCT-PC đề ngày 12/11/2020 về một số điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và thực thi Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2020. Tổng cục Thuế đã tổng hợp các quy định được xem là mới trong Nghị định số 125/2020/NĐ-CP. Theo đó:

  • Chỉ có đơn vị phụ thuộc hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị xử phạt đối với vi phạm thuế và hóa đơn nếu đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh trực tiếp kê khai và nộp thuế.
  • 02 hành vi sau đây bị xem là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng nếu diễn ra trong 03 kỳ thuế liên tiếp:
    • Khai sai dẫn tới nộp thiếu tiền thuế hoặc tăng số tiền thuế được hoàn;
    • Trốn thuế.
  • Mỗi tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ sẽ được tính để tăng hoặc giảm 10% mức phạt, trước đây là 20%.
  • Vi phạm với số tiền thuế từ 100 triệu đồng trở lên hoặc giá trị hàng hóa từ 500 triệu đồng trở lên là vi phạm với quy mô lớn.
blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.