Tranh chấp phát sinh từ khoản nợ của và giữa những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam có giải quyết được tại Toà án Việt Nam không?

giải quyết tranh chấp phát sinh từ khoản nợ của và giữa những người nước

Hiện nay, Việt Nam đang thu hút rất nhiều tổ chức, cá nhân nước ngoài đến đầu tư, học tập, làm việc và sinh sống. Trong thời gian cư trú tại Việt Nam, những tổ chức, cá nhân nước ngoài này có khả năng tham gia vào nhiều giao dịch dân sự với nhau tại Việt Nam, trong đó có những giao dịch như mua bán, cho thuê, cho vay, lao động, … làm phát sinh khoản nợ giữa các bên do một bên không thực hiện nghĩa vụ trả tiền. Vấn đề là khi xảy ra tranh chấp về việc thanh toán khoản nợ giữa các bên nước ngoài này, tổ chức, cá nhân nước ngoài thường thắc mắc về việc có thể yêu cầu Toà án tại Việt Nam giải quyết tranh chấp này hay không?

Trong bài viết này, BLawyers Vietnam sẽ trình bày các quy định của pháp luật Việt Nam về thẩm quyền giải quyết của Toà án Việt Nam đối với tranh chấp phát sinh từ khoản nợ giữa các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, bằng cách trả lời 03 câu hỏi dưới đây.

1. Quan hệ dân sự giữa các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có được xem là quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài không?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   1. Có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài;
   2. Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài; và
   3. Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng đối tượng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài.

Từ các căn cứ nêu trên, có thể thấy rằng quan hệ dân sự mà các bên tham gia đều là các tổ chức, cá nhân nước ngoài với nhau cũng được xác định là quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

2. Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về thẩm quyền của Toà án Việt Nam đối với tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài?

Đối với việc giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài, phạm vi thẩm quyền của Toà án Việt Nam được chia thành 2 loại: thẩm quyền riêng biệt và thẩm quyền chung.

Theo đó, Toà án Việt Nam sẽ có thẩm quyền chung đối với một số tranh chấp được quy định tại Bộ Luật tố tụng dân sự, bao gồm trường hợp sau:

   1. Bị đơn là cá nhân cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam;
   2. Bị đơn là cơ quan, tổ chức có trụ sở tại Việt Nam;
   3. Bị đơn là cơ quan, tổ chức có chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam, nếu các tranh chấp liên quan đến hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan, tổ chức đó tại Việt Nam;
   4. Bị đơn có tài sản trên lãnh thổ Việt Nam;
   5. Tranh chấp về quan hệ dân sự mà việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó xảy ra ở Việt Nam, đối tượng của quan hệ đó là tài sản trên lãnh thổ Việt Nam hoặc công việc được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam.

Những tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài sau đây thuộc thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam:

   1. Tranh chấp có liên quan đến quyền đối với tài sản là bất động sản có trên lãnh thổ Việt Nam;
   2. Tranh chấp mà các bên có quyền lựa chọn Tòa án Việt Nam để giải quyết theo pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và các bên đồng ý lựa chọn Tòa án Việt Nam.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, Toà án Việt Nam sẽ không giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài nếu tranh chấp đó thuộc thẩm quyền chung của Toà án Việt Nam nhưng đồng thời (1) Không thuộc thẩm quyền riêng biệt của Toà án Việt Nam và (2) Thuộc thẩm quyền riêng biệt của Toà án nước ngoài có liên quan. Trong trường hợp này, Toà án Việt Nam sẽ trả lại đơn khởi kiện.

3. Toà án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết đối với tranh chấp phát sinh từ khoản nợ giữa các bên nước ngoài hay không?

Từ những quy định đã được phân tích tại câu hỏi số 2 nêu trên, có thể thấy rằng, Toà án Việt Nam chỉ có thể giải quyết tranh chấp phát sinh từ khoản nợ giữa các bên nước ngoài nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

   1. Theo quy tắc Tư pháp quốc tế, các bên trong tranh chấp này được quyền lựa chọn Toà án Việt Nam để giải quyết tranh chấp và họ đã lựa chọn như vậy.➔ Toà án Việt Nam có thẩm quyền riêng.
   2. Các tranh chấp này thuộc thẩm quyền chung của Toà án Việt Nam và không thuộc thẩm quyền riêng biệt của Toà án nước ngoài liên quan.

Nội dung nêu trên không phải là ý kiến tư vấn chính thức từ BLawyers Vietnam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ consult@blawyersvn.com. Chúng tôi rất vui khi nghe từ bạn.

 

Ngày: 27/7/2023

Tác giả: Trinh Nguyễn và Uyên Trần

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.