Việt Nam: Khi nào thì hoạt động kinh doanh hàng hóa của phòng khám chuyên khoa phải có đồng thời giấy phép bán lẻ và giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ?

giấy phép bán lẻ

Một phòng khám chuyên khoa có vốn đầu tư nước ngoài đã liên hệ đến BLawyers Vietnam để hỏi tư vấn về giấy phép kinh doanh (“GPKD”) của họ. Về sơ lược, GPKD đã được cấp trước thời điểm Nghị định số 09/2018/NĐ-CP (“Nghị Định 09”) có hiệu lực, và nay họ có nhu cầu thay đổi địa chỉ của doanh nghiệp thì được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn phải đăng ký giấy phép lập cơ sở bán lẻ (“GPLCSBL”). Vậy quan điểm của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp này như thế nào và có phù hợp với quy định hiện hành không? BLawyers Vietnam sẽ phân tích sơ lược bên dưới.

1. Trường hợp nào phải xin cấp GPKD?

Kể từ thời điểm Nghị Định 09 có hiệu lực vào ngày 15/01/2018, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (“Doanh Nghiệp FIE”) khi phát sinh các hoạt động kinh doanh hàng hóa sau thì phải xin cấp GPKD:

   1. Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa, không bao gồm các loại hàng hóa như gạo, đường, vật phẩm đã ghi hình, sách, báo và tạp chí;
   2. Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn đối với các loại hàng hóa như dầu, mỡ bôi trơn;
   3. Thực hiện quyền phân phối bán lẻ đối với các loại hàng hóa như gạo, đường, vật phẩm đã ghi hình, sách, báo và tạp chí.

Như vậy, Doanh Nghiệp FIE có hoạt động phân phối bán lẻ hàng hóa hoặc có hoạt động mua bán hàng hóa đối với các mặt hàng tại mục (ii) và (iii) ở trên thì phải xin cấp GPKD từ cơ quan có thẩm quyền. Kể từ thời điểm được cấp GPKD, doanh nghiệp có quyền hoạt động bán buôn.

2. Trường hợp nào phải xin cấp GPLCSBL?

Căn cứ Nghị Định 09, GPLCSBL được cấp cho doanh nghiệp để lập cơ sở bán lẻ. Cơ sở bán lẻ là địa điểm thực hiện hoạt động bán lẻ hàng hóa của doanh nghiệp.

Điều kiện để lập cơ sở bán lẻ là khi doanh nghiệp có phát sinh các hoạt động bán lẻ tại địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp (theo phương thức giao dịch, giao nhận hàng hóa với khách hàng tại một địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp). Khi thực hiện bán lẻ theo phương thức này, doanh nghiệp phải xin cấp GPLCSBL theo luật định.

Doanh nghiệp có thể lập cơ sở bán lẻ tại trụ sở chính hoặc tại một địa điểm khác ngoài trụ sở chính. Đồng thời, địa điểm bán lẻ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp GPLCSBL theo quy định.

3. Tại sao cơ quan có thẩm quyền cấp phép có thể yêu cầu Doanh Nghiệp FIE xin cả hai loại giấy phép cho hoạt động bán lẻ?

Đối với các Doanh Nghiệp FIE đã được cấp GPKD trước thời điểm Nghị Định 09 có hiệu lực và phát sinh việc điều chỉnh giấy phép (ví dụ thay đổi thông tin của Doanh Nghiệp FIE), cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu doanh nghiệp phải xác định thêm phạm vi bán lẻ trên thực tế. Có 2 hướng xem xét như sau:

   1. Trường hợp Doanh Nghiệp FIE có hoạt động giao dịch, cung cấp hàng hóa cho khách hàng ngay tại địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp đó phải đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp GPLCSBL, cùng với việc cấp GPKD theo quy định của Nghị định hiện hành.
   2. Trường hợp doanh nghiệp chỉ thực hiện hoạt động bán lẻ các hàng hóa không bị cấm nhập khẩu, phân phối nhưng không bao gồm sách báo, tạp chí theo phương thức kinh doanh không giao dịch, giao nhận hàng hóa trực tiếp với khách hàng tại một địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp (ví dụ: hoạt động bán lẻ trên mạng xã hội, trang thương mại điện tử, tiếp thị sản phẩm…) thì được cơ quan có thẩm quyền cấp GPKD, không cần phải cấp GPLCSBL.

Việc xem xét theo quan điểm như trên không chỉ bằng các tài liệu Doanh Nghiệp FIE cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền mà còn theo các thông tin doanh nghiệp đó tự cung cấp trên mạng.

Bài viết trên đây không phải là ý kiến tư vấn chính thức từ BLawyers Vietnam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các vấn đề trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. Chúng tôi rất vui được nghe từ bạn.

Ngày: 04/7/2023

Người viết:  Uyên Trần

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.