Việt Nam: 03 câu hỏi nào cần cân nhắc trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động không hoàn thành công việc được giao?

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Trong quá trình sử dụng lao động, có khi người sử dụng lao động (“NLSLĐ”) muốn chấm dứt hợp đồng lao động (“HĐLĐ”) trước thời hạn với một người lao động (“NLĐ”) không hiệu quả với lý do là người đó không hoàn thành công việc được giao. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam yêu cầu như thế nào để NSDLĐ thực hiện đúng quyền của mình?

Bằng 3 câu hỏi bên dưới, BLawyers Vietnam sẽ trình bày một vài lưu ý về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ với lý do NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc theo pháp luật hiện hành.

1. Câu hỏi thứ nhất: Căn cứ nào để NSDLĐ chấm dứt HĐLĐ với NLĐ vì lý do NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc?

Theo Bộ luật lao động 2019, NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ với NLĐ trong trường hợp NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc theo HĐLĐ, với điều kiện có căn cứ để xác định việc NLĐ “thường xuyên không hoàn thành công việc” theo các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc được quy định tại một Quy chế do NSDLĐ ban hành.

Như vậy, để áp dụng quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ vì lý do NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc, NSDLĐ phải cân nhắc thêm các câu hỏi sau:

(i) NSDLĐ đã ban hành Quy chế bao gồm các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc chưa? Khi ban hành Quy chế này, NSDLĐ có tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở không?

Mặt khác, NSDLĐ đã công khai, phổ biến cho NLĐ về Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc chưa?

(ii) Đối với các hành vi không hoàn thành công việc được giao từ phía NLĐ, NSDLĐ đã đối chiếu các hành vi này với các tiêu chí được nêu ra trong Quy chế để xác định hành vi của NLĐ có phải là “thường xuyên không hoàn thành công việc” hay chưa?

(iii) NSDLĐ đã tổ chức đối thoại tại nơi làm việc để thảo luận về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ với lý do NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc chưa?

2. Câu hỏi thứ hai: NSDLĐ có nghĩa vụ gì khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ với lý do NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc?

Khi có đủ cơ sở xác định NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc thì NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho NLĐ với thời hạn báo trước như sau:

(i) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

(ii) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng; và

(iii) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng.

Trường hợp NLĐ đang làm việc trong một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước có thể sớm (ngắn) hơn các thời hạn đã nêu ở trên.

3. Câu hỏi thứ ba: Các trường hợp nào NSDLĐ không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ?

NSDLĐ cần cân nhắc rằng liệu:

(i) NLĐ có đang ốm đau hoặc bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền không?

(ii) NLĐ có đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và trường hợp nghỉ khác được NSDLĐ đồng ý không? và

(iii) NLĐ nữ có đang mang thai; NLĐ có đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi không?

Nếu NSDLĐ đã tự cân nhắc và xác định được các câu trả lời rõ ràng cho ba câu hỏi trên, việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ sẽ ít phát sinh rủi ro tranh chấp hơn.

Trên đây không phải là ý kiến tư vấn chính thức từ BLawyers Vietnam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về nội dung trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email consult@blawyersvn.com. Chúng tôi rất vui được nghe từ bạn.

Ngày: 24/8/2023

Người viết: Trinh Nguyễn

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.