Việt Nam: 03 lưu ý về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược của người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Chứng chỉ hành nghề dược

Theo Luật Dược 2016, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược (“NCTNCMVD”) của cơ sở bán buôn, phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải có chứng chỉ hành nghề dược. Vậy trường hợp NCTNCMVD của cơ sở người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài thì phải lưu ý những điều kiện nào?

Trong bài viết này, BLawyers Vietnam sẽ nêu 03 lưu ý về vấn đề nêu trên.

1. Lưu ý 1: Điều kiện về văn bằng chuyên môn

Đối với các văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho NCTNCMVD phải được công nhận theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam. Theo đó, NCTNCMVD phải thực hiện thủ tục theo Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT để được cấp Giấy công nhận văn bằng đối với văn bằng chuyên môn, đảm bảo hồ sơ thực hiện thủ tục cấp Chứng nghỉ hành nghề dược Việt Nam.

2. Lưu ý 2: Điều kiện về tiêu chí ngôn ngữ trong hành nghề dược

Đối với tiêu chí ngôn ngữ trong lĩnh vực hành nghề dược, Thông tư số 07/2018/TT-BYT nêu rõ 02 trường hợp đảm bảo điều kiện về ngôn ngữ trong lĩnh vực hành nghề dược bao gồm người chưa được công nhận biết tiếng Việt thành thạo trong nghề dược và người được công nhận biết tiếng Việt thành thạo trong nghề dược. Cụ thể như sau:

  1. Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa được công nhận biết tiếng Việt thành thạo trong nghề dược, trên Chứng chỉ hành nghề dược phải ghi “yêu cầu có phiên dịch trong hành nghề”. Người phiên dịch cần đạt tiêu chí đánh giá đủ trình độ phiên dịch trong hành nghề dược và được cấp Giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch trong hành nghề dược.
  2. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài trong trường hợp đáp ứng điều kiện về ngôn ngữ trong hành nghề dược sẽ được cấp Giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác, đảm bảo hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
3. Lưu ý 3: Hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề dược dành cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo hình thức xét hồ sơ

Hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề dược dành cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo hình thức xét hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

  1. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược;
  2. Bản sao chứng thực văn bằng chuyên môn kèm bản sao chứng thực Giấy công nhận văn bằng đối với văn bằng của cơ sở đào tạo nước ngoài; và
  3. Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận thời gian thực hành. Trường hợp thực hành tại nhiều cơ sở, thời gian thực hành được tính là tổng thời gian thực hành tại các cơ sở nhưng phải có Giấy xác nhận thời gian thực hành của từng cơ sở.

Trường hợp đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược với phạm vi hoạt động khác nhau và yêu cầu thời gian thực hành, cơ sở thực hành chuyên môn khác nhau thì hồ sơ phải có Giấy xác nhận thời gian thực hành chuyên môn và nội dung thực hành chuyên môn của một hoặc một số cơ sở đáp ứng yêu cầu của mỗi phạm vi, vị trí hành nghề. Trường hợp các phạm vi hoạt động chuyên môn có cùng yêu cầu về thời gian thực hành và cơ sở thực hành chuyên môn thì không yêu cầu phải có Giấy xác nhận riêng đối với từng phạm vi hoạt động chuyên môn.

Lưu ý: Đối với các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Các giấy tờ này phải có bản dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Vì vậy, văn bằng chuyên môn cần được phải hợp pháp hóa lãnh sự, có bản dịch tiếng Việt và được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nội dung nêu trên không phải là ý kiến tư vấn chính thức từ BLawyers Vietnam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ consult@blawyersvn.com. Chúng tôi rất vui khi nghe từ bạn.

Ngày: 20/3/2024

Người viết: Thái Bùi

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.