Việt Nam: Các loại báo cáo văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài phải nộp định kỳ

Ngày viết: 03/11/2021

Tác giả: Huy Nguyễn

Để nghiên cứu thị trường Việt Nam cho việc mở rộng kinh doanh, xúc tiến giới thiệu dịch vụ cho khách hàng ngoài các văn phòng chính của mình, các các tổ chức tín dụng nước ngoài có thể thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam (“VPĐD TCTDNN”). Theo đó, trong quá trình hoạt động, VPĐD TCTDNN phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về chế độ báo cáo định kỳ. BLawyers Vietnam sẽ nêu một số loại báo cáo chính VPĐD TCTDNN trong số các báo cáo phải nộp định kỳ bên dưới đây.

VPĐD TCTDNN

1. Báo cáo tài chính hàng năm

Trong thời hạn 180 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, VPĐD TCTDNN phải gửi báo cáo tài chính hằng năm của mình cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Báo cáo tình hình thay đổi lao động

Nếu VPĐD TCTDNN có sử dụng lao động người Việt Nam thì định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 05 tháng 12), VPĐD TCTDNN phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận huyện nơi đặt văn phòng đại diện.

3. Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài

Trong trường hợp VPĐD TCTDNN có sử dụng lao động người nước ngoài thì trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 của năm sau, VPĐD TCTDNN báo cáo 6 tháng đầu năm và hàng năm về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 07/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

4. Kê khai và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (“Thuế TNCN”)

Theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN khai thuế theo tháng hoặc quý.

Như vậy, hàng tháng hoặc hàng quý, VPĐD TCTDNN phải có nghĩa vụ báo cáo khấu trừ, kê khai với cơ quan quản lý thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền công, tiền lương của người lao động làm việc tại VPĐD TCTDNN.

5. Kê khai, khấu trừ và đóng bảo hiểm xã hội (“BHXH”)

Theo quy định, người sử dụng lao động hàng tháng phải đóng BHXH cho người lao động và trích từ tiền lương hàng tháng của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH.

Do đó, VPĐD TCTDNN có trách nhiệm hàng tháng phải báo cáo kê khai với cơ quan BHXH và trích, đóng BHXH cho người lao động làm việc tại VPĐD TCTDNN.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. BLawyers Vietnam rất muốn nghe từ bạn!

Có thể bạn muốn tìm hiểu thêm:

Cổ phiếu thưởng ESOP: Danh sách 30 câu hỏi thường gặp dưới góc nhìn chứng khoán và lao động

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: Danh sách 26 câu hỏi thường gặp và câu trả lời

Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài cho các doanh nghiệp có phức tạp không?

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.