Website thương mại điện tử và 4 điều khác biệt giữa thông báo website thương mại điện tử và đăng ký website thương mại điện tử

Hiện nay, việc sử dụng website thương mại điện tử (“Website TMĐT”) trong hoạt động kinh doanh đang rất phổ biến đặc biệt với ảnh hưởng của Covid-19. Tuy nhiên, việc tuân thủ luật về Website TMĐT thì không phải ai cũng rõ. Đặc biệt, pháp luật về Website TMĐT có 2 thủ tục khác nhau là thông báo Website TMĐT và đăng ký Website TMĐT. Khác biệt như thế nào, BLawyers Vietnam sẽ phân tích dưới đây.

1. Định nghĩa về Website TMĐT

Website thương mại điện tử là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ cho hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.

Như đã đề cập ở trên, khi trước khi kinh doanh với Website TMĐT, người lập phải thực hiện một trong hai thủ tục là thông báo Website TMĐT hoặc đăng ký Website TMĐT.

2. Đối tượng áp dụng

 • Thông báo Website TMĐT

Trước đây, pháp luật quy định đối tượng thông báo trang TMĐT bao gồm :

  1. Thương nhân;
  2. Tổ chức mà trong chức năng, nhiệm vụ có bao gồm việc tổ chức hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc tiến hành các hoạt động thương mại điện tử; và
  3. Cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân và không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, các đối tượng nêu trên đã bị bãi bỏ theo điều 1.1 của Thông tư số 21/2018/TT-BCT. Do đó, các đối tượng phải thông báo trang TMĐT không được pháp luật quy định cụ thể.

 • Đăng ký Website TMĐT

Đối tượng đăng ký là thương nhân hoặc tổ chức có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ sau :

  1. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;
  2. Dịch vụ khuyến mại trực tuyến; và
  3. Dịch vụ đấu giá trực tuyến.

3. Quy trình thủ tục

 • Thông báo Website TMĐT

Thương nhân, tổ chức, cá nhân thực hiện thông báo trang TMĐT theo các bước sau đây:

Bước 1: Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập Website TMĐT sẽ đăng ký một tài khoản online;

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận kết quả từ Bộ Công Thương (“BCT”) qua địa chỉ thư điện tử;

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website TMĐT bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu;

Bước 4: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận thông tin phản hồi của BCT qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký nếu thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ. Nếu thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thương nhân, tổ chức, cá nhân phải quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu;

Bước 5: BCT sẽ xác nhận thông báo trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo đầy đủ, hợp lệ của thương nhân, tổ chức, cá nhân;

Bước 6: Khi xác nhận thông báo, BCT sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức, cá nhân qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website TMĐT bán hàng, thể hiện thành biểu tượng “đã thông báo”.

 • Đăng ký Website TMĐT

Việc đăng ký Website TMĐT sẽ phức tạp hơn thông báo Website TMĐT. Trước hết, thương nhân, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký Website TMĐT chuẩn bị một bộ hồ sơ yêu cầu.

Sau đó, người yêu cầu phải thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản (được cấp trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký);

Bước 2: Đăng tải hồ sơ sau khi được cấp tài khoản;

Bước 3: Trong vòng 07 ngày làm việc, BCT thông báo tình trạng của hồ sơ;

Bước 4: Sau khi nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ gửi hồ sơ giấy về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thuộc BCT;

Bước 5: Trong vòng 05 ngày làm việc BCT sẽ gửi một đoạn mã để gắn lên website của doanh nghiệp thể hiện thành biểu tượng “đã đăng ký” nếu hồ sơ hợp lệ.

4. Cập nhật thông tin

 • Thông báo Website TMĐT

Mỗi năm một lần kể từ thời điểm được xác nhận thông báo, thương nhân, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ cập nhật thông tin thông báo bằng cách truy cập vào tài khoản trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT và khai báo thông tin theo mẫu.

 • Đăng ký Website TMĐT

Hiện tại, pháp luật không quy định thương nhân, tổ chức, cá nhân phải thực hiện cập nhật thông tin sau khi đăng ký Website TMĐT.

5. Báo cáo định kỳ

 • Thông báo Website TMĐT

Hiện tại, pháp luật không quy định thương nhân, tổ chức, cá nhân phải thực hiện báo cáo định kỳ sau khi thông báo Website TMĐT.

 • Đăng ký Website TMĐT

Trước ngày 15/01 hàng năm, thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐT phải báo cáo BCT số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước đó thông qua tài khoản của thương nhân, tổ chức tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT hoặc dưới hình thức văn bản qua đường bưu điện.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. BLawyers Vietnam rất muốn nghe từ bạn!

Ngày viết: 11/01/2022

Tác giả: Huy Nguyễn

Có thể bạn muốn tìm hiểu thêm:

Đóng dấu văn bản – khi nào phải có?

3 rủi ro pháp lý về căn hộ du lịch (Condotel) theo luật Việt Nam

Luật Việt Nam bảo vệ khách du lịch trong “tour du lịch mua trước, dùng sau” thế nào?

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.