03 câu hỏi nhà đầu tư nước ngoài sẽ cân nhắc khi đầu tư vào một công ty sản xuất video quảng cáo tại Việt Nam

Đầu tư dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam

Gần đây, một nhà đầu tư nước ngoài liên hệ với BLawyers Vietnam về khả năng đầu tư vào một doanh nghiệp Việt Nam chuyên sản xuất video cho hoạt động quảng cáo (“Công Ty Mục Tiêu”) dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

Thông qua bài viết này, BLawyers Vietnam sẽ trình bày 03 câu hỏi mà nhà đầu tư nước ngoài (“NĐTNN”) cần nghiên cứu trước khi thực hiện kế hoạch trên.

1. Phải xem xét hoạt động kinh doanh chính của Công Ty Mục Tiêu là một ngành nghề hay là hai ngành nghề?

Trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư vào một công ty đã hiện diện tại Việt Nam mà ngành nghề chính của công ty đó bao gồm nhiều ngành nghề nhỏ, hầu hết NĐTNN gặp khó khăn trong việc xác định đúng ngành nghề cần phải đăng ký đầu tư. Liên quan đến vấn đề này, cơ quan cấp phép tại Việt Nam thường căn cứ vào nội dung hồ sơ đăng ký đầu tư cụ thể, chi tiết của NĐTNN để xem xét và đánh giá đó là một ngành nghề hay hai ngành nghề; theo đó, có yêu cầu NĐTNN sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký trong hồ sơ cho phù hợp.

Đối với Công Ty Mục Tiêu, mặc dù cái chính mà bên đó làm là hoạt động sản xuất video, nhưng hoạt động này lại nhằm mục đích quảng cáo. Như vậy, ngành nghề chính của Công Ty Mục Tiêu trong trường hợp này có thể xem dịch vụ quảng cáo. Tuy nhiên, trên thực tiễn, vẫn có một số cơ quan ở địa phương cho rằng NĐTNN khi thực hiện việc đầu tư vào lĩnh vực sản xuất video quảng cáo, ngoài hoạt động sản xuất video, NĐTNN phải đăng ký đồng thời ngành nghề đầu tư đối với dịch vụ quảng cáo.

2. Cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam đối với NĐTNN vào hoạt động sản xuất video cho hoạt động quảng cáo như thế nào?

Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường về hoạt động sản xuất video và hoạt động quảng cáo theo phương thức hiện diện thương mại đối với NĐTNN tại Biểu cam kết 318/WTO/CK về dịch vụ giữa Việt Nam và WTO như sau:

  1. Đối với hoạt động sản xuất video, NĐTNN chỉ được đầu tư vào lĩnh vực này theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với đối tác Việt Nam đã được phép cung cấp các dịch vụ này tại Việt Nam. Trong đó, phần vốn góp của NĐTNN không được vượt quá 51% vốn pháp định của liên doanh.
  2. Đối với hoạt động quảng cáo, NĐTNN được phép cung cấp dịch vụ này tại Việt Nam với điều kiện thành lập liên doanh hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam đã được phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Hiện nay, Việt Nam cam kết không hạn chế tỷ lệ góp vốn của phía nước ngoài trong liên doanh ở lĩnh vực quảng cáo.

Như vậy, NĐTNN khi đầu tư vào hoạt động sản xuất video cho việc quảng cáo được quyền góp vốn với tỷ lệ lên đến 99.99% trong liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam.

Đối chiếu với mục 1 ở trên thì NĐTNN cần cân nhắc đến việc xem xét và quyết định của cơ quan cấp phép tại địa phương về ngành nghề cần đăng ký đầu tư.

3. Luật Việt Nam hiện hành đối với đầu tư nước ngoài vào hoạt động sản xuất video cho hoạt động quảng cáo như thế nào?

Theo pháp luật đầu tư của Việt Nam, hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời không quy định về điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Trong khi đó, hoạt động quảng cáo được quy định là ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Căn cứ vào Luật Quảng cáo năm 2012, việc hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong hoạt động quảng cáo phải tuân thủ các quy định sau:

  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài được hợp tác, đầu tư với đối tác kinh doanh dịch vụ quảng cáo của Việt Nam theo hình thức liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh.
  • Việc hợp tác, đầu tư nước ngoài trong hoạt động quảng cáo phải tuân theo các quy định pháp luật về đầu tư.

Nội dung nêu trên không phải là ý kiến tư vấn chính thức từ luật sư BLawyers Vietnam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ consult@blawyersvn.com. Chúng tôi rất vui khi nghe từ bạn.

Ngày: 27/10/2023

Người viết: Uyên Trần

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.