Ấn phẩm

Nội dung gì mới từ
Công ty Luật BLawyers Vietnam?

27-02-2021

CNPL tháng 02/2021 (Phần 2)

Cập nhật Pháp luật
Chào mừng bạn theo dõi bản cập nhật pháp luật Việt Nam của BLawyers Vietnam về những chính sách mới và quan trọng của pháp […]
08-02-2021

Thủ tục chuyển đổi khoản vay từ công ty mẹ ở nước ngoài thành vốn góp vào công ty con

Blog/ Bài viết
Đối với khoản vay mà công ty con ở Việt Nam vay công ty mẹ ở nước ngoài thì thường có những cách trả nợ […]
06-02-2021

CNPL tháng 02/2021 (Phần 1)

Cập nhật Pháp luật
Chào mừng bạn theo dõi bản cập nhật pháp luật Việt Nam của BLawyers Vietnam về những chính sách mới và quan trọng của pháp […]
30-01-2021

CNPL tháng 01/2021 (Phần 5)

Cập nhật Pháp luật
Chào mừng bạn theo dõi bản cập nhật pháp luật Việt Nam của BLawyers Vietnam về những chính sách mới và quan trọng của pháp […]
29-01-2021

03 điểm đáng lưu ý trong Luật Doanh Nghiệp 2020

Tin tức pháp luật
The disclosure of financial statements and annual reports from 2021 onwards shall comply with Circular No. 96/2020/TT-BTC (in replace of the Circular No. 155/2015/TT-BTC) on […]
26-01-2021

Đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam: những điều cần lưu ý

Blog/ Bài viết
Nhãn hiệu là loại tài sản vô hình quan trọng nhất của doanh nghiệp. Nhãn hiệu có thể gắn liền với ưu tín, chất lượng […]
23-01-2021

CNPL tháng 01/2021 (Phần 4)

Cập nhật Pháp luật
Chào mừng bạn theo dõi bản cập nhật pháp luật Việt Nam của BLawyers Vietnam về những chính sách mới và quan trọng của pháp […]
22-01-2021

Công ty đại chúng không được gia hạn công bố thông tin kể từ ngày 01/01/2021

Tin tức pháp luật
The disclosure of financial statements and annual reports from 2021 onwards shall comply with Circular No. 96/2020/TT-BTC (in replace of the Circular No. 155/2015/TT-BTC) on […]
19-01-2021

Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài cho các doanh nghiệp có phức tạp không?

Blog/ Bài viết
Khi cần vốn, doanh nghiệp Việt Nam có thể vay vốn từ một doanh nghiệp nước ngoài thông qua một khoản vay nước ngoài. Ngân […]