Ấn phẩm

Nội dung gì mới từ
Công ty Luật BLawyers Vietnam?

08-05-2021

CNPL tháng 05/2021 (Phần 1)

Cập nhật Pháp luật
Chào mừng bạn theo dõi bản cập nhật pháp luật Việt Nam của BLawyers Vietnam về những chính sách mới và quan trọng của pháp […]
30-04-2021

CNPL tháng 04/2021 (Phần 5)

Cập nhật Pháp luật
Chào mừng bạn theo dõi bản cập nhật pháp luật Việt Nam của BLawyers Vietnam về những chính sách mới và quan trọng của pháp […]
25-04-2021

CNPL tháng 04/2021 (Phần 4)

Cập nhật Pháp luật
Chào mừng bạn theo dõi bản cập nhật pháp luật Việt Nam của BLawyers Vietnam về những chính sách mới và quan trọng của pháp […]
22-04-2021

Những thay đổi đáng lưu ý về Bộ luật Lao động mới

Blog/ Bài viết
Từ ngày 1/1/2021, một Bộ luật Lao động (“BLLĐ”) mới đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực. Bộ luật mới này thay […]
16-04-2021

CNPL tháng 04/2021 (Phần 3)

Cập nhật Pháp luật
Chào mừng bạn theo dõi bản cập nhật pháp luật Việt Nam của BLawyers Vietnam về những chính sách mới và quan trọng của pháp […]
11-04-2021

CNPL tháng 04/2021 (Phần 2)

Cập nhật Pháp luật
Chào mừng bạn theo dõi bản cập nhật pháp luật Việt Nam của BLawyers Vietnam về những chính sách mới và quan trọng của pháp […]
09-04-2021

Nghị định số 30/2021/NĐ-CP có gì đáng lưu ý?

Tin tức pháp luật
Vào ngày 26/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định […]
07-04-2021

Doanh nghiệp nên chú ý gì trước khi khởi kiện các tranh chấp thương mại

Blog/ Bài viết
Tranh chấp thương mại có thể phát sinh bất cứ khi nào trong quá trình thực hiện hợp đồng thương mại. Trước khi khởi kiện […]
03-04-2021

CNPL tháng 04/2021 (Phần 1)

Cập nhật Pháp luật
Chào mừng bạn theo dõi bản cập nhật pháp luật Việt Nam của BLawyers Vietnam về những chính sách mới và quan trọng của pháp […]