BLOG

Chia sẻ gì mới
từ Công ty Luật
BLawyers Vietnam?

01-12-2023

Phần 2. Câu hỏi thường gặp và câu trả lời về trái phiếu của doanh nghiệp chưa niêm yết tại Việt Nam

Blog/ Bài viết
Trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận quyền và […]
28-11-2023

Phần 1. Câu hỏi thường gặp và câu trả lời về trái phiếu của doanh nghiệp chưa niêm yết tại Việt Nam

Blog/ Bài viết
Trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận quyền và […]
22-11-2023

Sự khác biệt giữa tài khoản đầu tư trực tiếp và gián tiếp tại Việt Nam: Danh sách 19 câu hỏi thường gặp và câu trả lời

Blog/ Bài viết
Qua bộ 19 Câu Hỏi Thường Gặp và Câu Trả Lời này, BLawyers Vietnam trình bày tổng quan về quy định của pháp luật Việt […]
18-11-2023

04 lỗi người sử dụng lao động thường mắc phải khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động

Blog/ Bài viết
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là hành vi pháp lý của một chủ thể về việc chấm dứt mối quan hệ lao […]
14-11-2023

08 vấn đề cần lưu ý về thuế thu nhập cá nhân theo luật Việt Nam

Blog/ Bài viết
Thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) là loại thuế trực thu, tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ các khoản […]
09-11-2023

Nghĩa vụ bảo mật thông tin trước khi giao kết hợp đồng theo pháp luật Việt Nam

Blog/ Bài viết
Thông thường, khi đàm phán ký kết hợp đồng, một bên có thể phải tiết lộ các thông tin mật để bên còn lại đánh […]
07-11-2023

Lưu ý thực tiễn về yêu cầu bồi thường chi phí đào tạo nghề trong tranh chấp lao động

Blog/ Bài viết
Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp chủ động đầu tư chi phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ và tay nghề […]
02-11-2023

Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản là tài sản chung của vợ chồng thiếu chữ ký của một bên thì có bị vô hiệu không?

Blog/ Bài viết
Việc mua bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng chung của vợ chồng là một giao dịch dân sự […]
31-10-2023

04 lưu ý cho các doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam về Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon do Liên minh Châu Âu xác lập từ năm 2026

Blog/ Bài viết
Vào ngày 01/10/2023, Liên minh Châu Âu (“EU”) đã bắt đầu thực hiện thí điểm Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (“CCĐCBGC”), chính sách […]