BLOG

Chia sẻ gì mới từ Công ty Luật BLawyers Vietnam?

08-02-2021

Thủ tục chuyển đổi khoản vay từ công ty mẹ ở nước ngoài thành vốn góp vào công ty con

Blog/ Bài viết
Đối với khoản vay mà công ty con ở Việt Nam vay công ty mẹ ở nước ngoài thì thường có những cách trả nợ […]
26-01-2021

Đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam: những điều cần lưu ý

Blog/ Bài viết
Nhãn hiệu là loại tài sản vô hình quan trọng nhất của doanh nghiệp. Nhãn hiệu có thể gắn liền với ưu tín, chất lượng […]
19-01-2021

Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài cho các doanh nghiệp có phức tạp không?

Blog/ Bài viết
Khi cần vốn, doanh nghiệp Việt Nam có thể vay vốn từ một doanh nghiệp nước ngoài thông qua một khoản vay nước ngoài. Ngân […]
15-01-2021

BLawyers Vietnam cung cấp dịch vụ tư vấn luật thường xuyên như thế nào?

Blog/ Bài viết
Với bài viết ngắn này, Công ty Luật BLawyers Vietnam muốn giới thiệu về dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên của chúng tôi […]
12-01-2021

Nhà đầu tư nước ngoài có khả năng đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam không?

Blog/ Bài viết
Câu trả lời là CÓ. Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư kinh doanh bất động sản theo một hoặc cả hai hình […]
05-01-2021

Công nhận và cho thi hành bản án dân sự của tòa án, phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Blog/ Bài viết
Gần đây, chúng tôi thường nhận được các câu hỏi về việc yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án dân sự, phán […]
29-12-2020

Căn cứ pháp lý nào sẽ ảnh hưởng đến các giao dịch M&A từ năm 2021?

Blog/ Bài viết
Kể từ ngày 01/01/2021, Luật Đầu tư 2020 và Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thi hành và thay thế các văn bản hiện […]
22-12-2020

Cách xác định tiền lãi chậm trả, phạt vi phạm và bồi thường trong quan hệ thương mại theo Án lệ số 09/2016/AL?

Blog/ Bài viết
Khi ký kết một hợp đồng thương mại, các bên tham gia đều muốn đạt được mục đích và lợi ích nhất định cho mình. […]
15-12-2020

Các loại giấy phép cần có cho dự án điện mặt trời mái nhà

Blog/ Bài viết
Để hoạt động một cách hợp pháp tại Việt Nam, dự án hệ thống điện mặt trời mái nhà phải tuân theo các yêu cầu […]