BLOG

Chia sẻ gì mới
từ Công ty Luật
BLawyers Vietnam?

26-06-2022

Biện pháp khẩn cấp tạm thời – Hiểu và sử dụng đúng cách trong việc giải quyết tranh chấp theo luật Việt Nam

Blog/ Bài viết
Thế nào là biện pháp khẩn cấp tạm thời và sử dụng chúng như thế nào trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa […]
26-06-2022

Các khoản thu nhập nào của doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật Việt Nam?

Blog/ Bài viết
Các khoản thu nhập nào của doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật Việt Nam? Xem ngay cung BLawyers Vietnam!
26-06-2022

Những lưu ý về luật của Việt Nam để xây dựng thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA) và không cạnh tranh (NCA) giữa doanh nghiệp và người lao động

Blog/ Bài viết
Để xây dựng thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh, doanh nghiệp cần xem xét những quy định nào của Việt Nam? […]
19-06-2022

Doanh nghiệp tại Việt Nam làm thế nào để phòng ngừa rủi ro bị người lao động tiết lộ bí mật kinh doanh?

Blog/ Bài viết
Các doanh nghiệp có thể làm gì để bảo vệ bí mật kinh doanh của mình khỏi bị tiết lộ bởi người lao động? Cùng […]
19-06-2022

Phải chăng Việt Nam đang siết lại việc tuyển dụng và sử dụng người lao động nước ngoài?

Blog/ Bài viết
Việt tuyển dụng và sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam có phải đang bị kiểm soát chặt chẽ hơn? Cùng BLawyers […]
10-06-2022

Nghĩa vụ thuế khi bán tài sản của một doanh nghiệp tại Việt Nam

Blog/ Bài viết
Những nghĩa vụ thuế nào mà doanh nghiệp tại Việt Nam phải chịu khi bán tài sản của mình? Tìm câu trả lời ngay với […]
10-06-2022

06 nhóm người có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp theo luật Việt Nam và sơ lược về việc thực thi quyền của họ

Blog/ Bài viết
Qua bài viết này, BLawyers Vietnam sẽ trình bày về 06 nhóm người có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp theo […]
10-06-2022

Đại lý thương mại và 03 lưu ý theo pháp luật Việt Nam

Blog/ Bài viết
Thế nào là đại lý thương mại và những điều gì cần phải lưu ý đối với loại hình kinh doanh này? Hãy cùng tìm […]
27-05-2022

Thỏa thuận chế độ tài sản trước hôn nhân tại Việt Nam – Tại sao lại cần thiết dưới góc độ pháp lý?

Blog/ Bài viết
Vợ chồng có cần thiết phải lập thỏa thuận chế độ tài sản trước hôn nhân không? BLawyers Vietnam xin trình bày vấn đề này […]