BLOG

Chia sẻ gì mới từ Công ty Luật BLawyers Vietnam?

22-04-2021

Những thay đổi đáng lưu ý về Bộ luật Lao động mới

Blog/ Bài viết
Từ ngày 1/1/2021, một Bộ luật Lao động (“BLLĐ”) mới đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực. Bộ luật mới này thay […]
07-04-2021

Doanh nghiệp nên chú ý gì trước khi khởi kiện các tranh chấp thương mại

Blog/ Bài viết
Tranh chấp thương mại có thể phát sinh bất cứ khi nào trong quá trình thực hiện hợp đồng thương mại. Trước khi khởi kiện […]
30-03-2021

Bảo vệ quyền và lợi ích trong trường hợp quyền sử dụng đất chuyển nhượng cho nhiều người mua

Blog/ Bài viết
Chuyển nhượng một thửa đất cùng lúc cho nhiều người khác nhau là trái với quy định pháp luật nhưng thực trạng này vẫn thường […]
09-03-2021

Cần lưu ý gì về quấy rối tình dục theo Bộ luật Lao động 2019?

Blog/ Bài viết
Khái niệm về quấy rối tình dục (QRTD) tại nơi làm việc đã được nêu tại Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2012, nhưng các quy […]
05-03-2021

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do vợ hoặc chồng xác lập đã được công chứng có hủy bỏ được không?

Blog/ Bài viết
Quyền sử dụng đất (“QSDĐ”) là một tài sản đặc biệt và có giá trị. Nếu vợ chồng có QSDĐ chung thì vợ hoặc chồng […]
08-02-2021

Thủ tục chuyển đổi khoản vay từ công ty mẹ ở nước ngoài thành vốn góp vào công ty con

Blog/ Bài viết
Đối với khoản vay mà công ty con ở Việt Nam vay công ty mẹ ở nước ngoài thì thường có những cách trả nợ […]
26-01-2021

Đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam: những điều cần lưu ý

Blog/ Bài viết
Nhãn hiệu là loại tài sản vô hình quan trọng nhất của doanh nghiệp. Nhãn hiệu có thể gắn liền với ưu tín, chất lượng […]
19-01-2021

Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài cho các doanh nghiệp có phức tạp không?

Blog/ Bài viết
Khi cần vốn, doanh nghiệp Việt Nam có thể vay vốn từ một doanh nghiệp nước ngoài thông qua một khoản vay nước ngoài. Ngân […]
15-01-2021

BLawyers Vietnam cung cấp dịch vụ tư vấn luật thường xuyên như thế nào?

Blog/ Bài viết
Với bài viết ngắn này, Công ty Luật BLawyers Vietnam muốn giới thiệu về dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên của chúng tôi […]