Các luật sư về bất động sản của chúng tôi thường xuyên tư vấn cho các nhà phát triển bất động sản về việc cấp vốn cho dự án, các vấn đề đất đai, khởi động dự án, phát triển dự án, bán các tài sản hình thành trong tương lai và chuyển nhượng dự án.

Chúng tôi có các kỹ năng và nguồn lực pháp lý cần thiết để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ đối với từng dự án bất động sản/ xây dựng, giảm thiểu rủi ro và giải quyết các vấn đề rắc rối. Đặc biệt hơn, chúng tôi hiểu các giao dịch được cấu trúc như thế nào và những việc cần làm để bảo đảm sự thành công ở Việt Nam.

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.