Các luật sư về bất động sản của chúng tôi thường xuyên tư vấn cho các nhà phát triển bất động sản về nguồn vốn, vấn đề đất đai, vấn đề phát triển dự án, triển khai dự án, bán tài sản hình thành trong tương lai và chuyển nhượng dự án.

Chúng tôi có các kỹ năng và nguồn lực pháp lý cần thiết để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ đối với từng dự án bất động sản/ xây dựng, giảm thiểu rủi ro và giải quyết các vấn đề. Đặc biệt hơn, chúng tôi hiểu các giao dịch nên được cấu trúc như thế nào và cần phải làm gì để đảm bảo thành công ở Việt Nam.

Các vấn đề mà luật sư của chúng tôi đã tham gia:
  • Tư vấn các thủ tục cần thiết để xin giấy phép, phê duyệt và chấp thuận liên quan đến đầu tư phát triển dự án (chấp thuận đầu tư, giấy phép, phê duyệt quy hoạch dự án, giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)
  • Tư vấn về cơ cấu pháp lý của các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản
  • Hỗ trợ trong các đánh giá pháp lý (Thẩm định Pháp lý) cho các dự án
  • Soạn thảo các thỏa thuận về đầu tư, cấp vốn, xây dựng, chuyển giao và bảo hiểm liên quan đến bất động sản và các dự án xây dựng
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong suốt quá trình triển khai các dự án bất động sản và xây dựng
  • Tư vấn về các giao dịch liên quan đến bất động sản giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  • Hỗ trợ và đại diện cho khách hàng đàm phán và giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các dự án bất động sản và xây dựng
blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.