Quy định mới của Việt Nam về phương pháp xây dựng khung giá phát điện của nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp có mở ra cơ hội cho các dự án điện mặt trời, điện gió?

Theo nhận định của Bộ Công thương (“BCT”), việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (“EVN”), một doanh nghiệp nhà nước, đề xuất khung giá mua điện của các nhà máy năng lượng tái tạo là chưa hợp lý và dễ xung đột lợi ích. Do vậy, vào ngày 03/10/2022, BCT đã ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BCT (“Thông Tư 15”) quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp (“ĐMTĐG”). Theo đó, các nhà đầu tư năng lượng tái tạo sẽ có cơ hội đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện với EVN trong khung giá phát điện và hướng dẫn do BCT ban hành. Thông Tư 15 có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2022. 

Việc ban hành Thông Tư 15 có thể xem là mang đến cơ hội và hy vọng giải quyết những vấn đề đang đặt ra cho các dự án ĐMTĐG. Thông qua bài viết này, BLawyers Vietnam sẽ trình bày sơ lược các quy định của Thông Tư 15.

1. Đối tượng áp dụng của Thông Tư 15

Thông Tư 15 được áp dụng đối với các đối tượng sau:

  1. EVN; và
  2. Các tổ chức, cá nhân tham gia triển khai đầu tư nhà máy hoặc phần nhà máy điện mặt trời đã ký kết hợp đồng mua bán điện với EVN trước ngày 01/01/2021 và các nhà máy hoặc phần nhà máy điện gió đã ký kết hợp đồng mua bán điện với EVN trước ngày 01/11/2021 nhưng không đáp ứng điều kiện áp dụng giá mua điện quy định tại Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg và Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg (“Chủ Đầu Tư”).

Theo đó, các nhà máy hoặc phần nhà máy này phải tuyệt đối tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, bám sát khả năng hấp thụ của hệ thống điện quốc gia và khả năng giải tỏa công suất của lưới điện; tuân thủ theo đúng cơ chế giá điện tại thời điểm đưa vào vận hành, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả dự án theo cơ chế được duyệt.

Trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cơ quan có thẩm quyền có thể rút giấy phép đầu tư, đình chỉ dự án theo các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

2. Phương pháp xây dựng khung giá phát điện

Phương pháp xây dựng khung giá phát điện được xây dựng trên nguyên tắc:

  1. Khung giá phát điện của Nhà máy điện mặt trời mặt đất, Nhà máy điện mặt trời nổi, Nhà máy điện gió trong đất liền, Nhà máy điện gió trên biển (“NMĐ”) là dải giá trị từ giá trị tối thiểu (0 đồng/kWh) đến giá trị tối đa;
  2. Giá trị tối đa áp dụng với nhà máy điện mặt trời là giá phát điện của Nhà máy điện mặt trời chuẩn được xác định theo phương pháp quy định tại Thông Tư 15; và
  3. Giá trị tối đa áp dụng với nhà máy điện gió là giá phát điện của Nhà máy điện gió chuẩn được xác định theo phương pháp quy định tại Thông Tư 15.

3. Trình tự xây dựng, thẩm định và ban hành khung giá phát điện

Theo Thông Tư 15, trình tự xây dựng, thẩm định và ban hành khung giá phát điện như sau:

(i) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Thông Tư 15 có hiệu lực (tức ngày 25/11/2022), Chủ Đầu Tư phải cung cấp báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thiết kế kỹ thuật cho EVN;

(ii) Trên cơ sở tài liệu được cung cấp, EVN được quyền thuê tư vấn thực hiện lựa chọn bộ thông số, tính toán, xây dựng khung giá phát điện của nhà máy điện mặt trời và nhà máy điện gió chuẩn theo quy định tại Thông Tư 15;

(iii) Trong thời hạn 45 ngày kể từ 25/11/2022, EVN xây dựng khung giá phát điện của NMĐ gửi Cục Điều tiết Điện lực (“CĐTĐL”) thẩm định;

(iv) Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ tính toán khung giá phát điện, CĐTĐL kiểm tra chi tiết nội dung hồ sơ, tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ trình duyệt.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, CĐTĐL gửi văn bản yêu cầu EVN bổ sung, sửa đổi hoặc giải trình làm rõ các nội dung trong hồ sơ trình duyệt.

(v) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ tính toán khung giá phát điện hợp lệ, CĐTĐL thẩm định khung giá phát điện.

Trường hợp cần thiết, CĐTĐL tổ chức lấy ý kiến tư vấn của chuyên gia độc lập hoặc lấy ý kiến đối với khung giá thông qua Hội đồng tư vấn do BCT quyết định thành lập.

(vi) Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định khung giá phát điện, CĐTĐL hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng BCT phê duyệt khung giá phát điện áp dụng cho các NMĐ và thực hiện thủ tục công bố trên trang thông tin điện tử của BCT và CĐTĐL.

4. Các vấn đề khác liên quan đến Thông Tư 15

Vào ngày 04/10/2022, BCT cũng đã có Văn bản số 6015/BCT-ĐTĐL chỉ đạo EVN thực hiện các nội dung tại Thông Tư 15. Trong đó đề nghị EVN có văn bản đề nghị Chủ Đầu Tư cung cấp báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật đã được thẩm định phục vụ triển khai tính toán khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy ĐMTĐG, trình khung giá phát điện để CĐTĐL lực kiểm tra, thẩm định và báo cáo BCT.

Tuy nhiên, về phía EVN cũng đã có nhận định cho rằng quy định giao EVN đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện với Chủ Đầu Tư trong khung giá phát điện do BCT ban hành sẽ khó khăn. Do thời gian đàm phán sẽ kéo dài và các dự án ĐMTĐG đã đầu tư ở nhiều giai đoạn khác nhau, đã thực hiện với khung giá điện không hồi tố lại được khi đàm phán với số lượng lớn.

Tóm lại, các dự án ĐMTĐG sẽ được áp dụng cơ chế đàm phán giá điện và hợp đồng mua bán điện với EVN từ ngày 25/11/2022. Có thể xem đây là cơ hội giải quyết các khó khăn trong hơn một năm qua của các dự án ĐMTĐG.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. BLawyers Vietnam rất muốn nghe từ bạn!

Ngày: 28/10/2022

Người viết: Linh Nguyễn

Maybe you want to read:

03 lưu ý về vấn đề xử phạt vi phạm hành chính khi thực hiện dự án điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam

Vấn đề bảo vệ môi trường trong dự án điện mặt trời

Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi sản xuất xe điện tại Việt Nam?

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.