Có phải gia hạn giấy phép lao động là đặc quyền của người sử dụng lao động ở Việt Nam?

Giấy phép lao động (“GPLĐ”) là loại giấy tờ quan trọng để người lao động nước ngoài (“NLĐNN”) được làm việc tại Việt Nam và GPLĐ chỉ có thời hạn nhất định. Nếu người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) muốn tiếp tục ký kết hợp đồng lao động với NLĐNN thì trước khi hết thời hạn của GPLĐ, NSDLĐ phải kịp thời gia hạn để NLĐNN được tiếp tục làm việc tại Việt Nam. Vậy gia hạn giấy phép lao động có phải là đặc quyền của NSDLĐ không?

Thông qua bài viết này, BLawyers Vietnam giới thiệu về điều kiện gia hạn GPLĐ cho NLĐNN và liệu đây có phải là đặc quyền của NSDLĐ hay không.

1. Gia hạn GPLĐ là gì?

Gia hạn GPLĐ cho NLĐNN là việc gia hạn thời hạn của GPLĐ sắp hết hiệu lực, để NLĐNN được tiếp tục làm việc hợp pháp tại Việt nam theo đúng vị trí, chức danh và NSDLĐ trong GPLĐ chuẩn bị hết hạn.

Thời hạn mới của GPLĐ được gia hạn sẽ bằng với thời hạn của GPLĐ đã được cấp nhưng tối đa không quá 02 năm. Đặc biệt, việc gia hạn giấy phép lao động chỉ được tiến hành 01 lần duy nhất. Do đó, sau khi hết thời hạn của GPLĐ gia hạn, NSDLĐ phải xin cấp GPLĐ mới để NLĐNN tiếp tục làm việc tại Việt Nam.

2. Điều kiện gia hạn GPLĐ

Để đủ điều kiện gia hạn GPLĐ, NLĐNN cần phải đảm bảo các điều kiện sau:

  1. GPLĐ đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày;
  2. NLĐNN phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài;
  3. Có giấy tờ chứng minh NLĐNN tiếp tục làm việc cho NSDLĐ theo đúng nội dung trong GPLĐ đã được cấp.

Nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên, NLĐNN sẽ được gia hạn GPLĐ để tiếp tục được làm việc tại Việt Nam.

3. Gia hạn giấy phép lao động có phải là đặc quyền của NSDLĐ?

Theo quy định thì trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng NLĐNN, NSDLĐ có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng NLĐNN đối với từng vị trí công việc và phải nộp văn bản xin chấp thuận nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài.

Đối với NLĐNN làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động, sau khi NLĐNN được gia hạn giấy phép lao động thì NSDLĐ và NLĐNN phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho NSDLĐ. Đồng thời NSDLĐ phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn GPLĐ đó.

Từ đó có thể thấy, NSDLĐ nếu muốn tiếp tục sử dụng NLĐNN thì NSDLĐ phải có trách nhiệm gia hạn giấy phép lao động cho NLĐNN. Đây không thể được xem là đặc quyền mà là trách nhiệm của NSDLĐ, bởi cả NSDLĐ và NLĐNN đều bình đẳng trong việc ký kết hợp đồng lao động, và trước khi ký hợp đồng lao động mới thì NSDLĐ phải tiến hành gia hạn hiệu lực của GPLĐ. Quyền của NSDLĐ ở đây là được phép quyết định tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với NLĐNN hoặc chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày hết hạn hợp đồng lao động.

Do đó, đây không phải đặc quyền của NSDLĐ mà là nghĩa vụ mà NSDLĐ phải thực hiện nếu muốn tiếp tục sử dụng NLĐNN tại Việt Nam. Trường hợp NLĐNN làm việc cho NSDLĐ mà không có GPLĐ hoặc GPLĐ đã hết hiệu lực thì cả NLĐ và NSDLĐ sẽ phải bị xử phạt vi phạm hành chính và hợp đồng lao động giữa hai bên sẽ không có giá trị pháp lý.

Tóm lại, nếu muốn làm việc hợp pháp tại Việt Nam thì NLĐNN phải có GPLĐ và phải gia hạn hiệu lực trước ngày hết hạn. NSDLĐ phải có trách nhiệm thực hiện thủ tục gia hạn GPLĐ cho NLĐNN. Vì vậy các doanh nghiệp cần lưu ý vấn đề này để tránh các rủi ro pháp lý trong quá trình sử dụng NLĐNN.

Nội dung nêu trên không phải là ý kiến tư vấn chính thức từ BLawyers Vietnam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ consult@blawyersvn.com. Chúng tôi rất vui khi nghe từ bạn.

Ngày: 26/09/2022

Người viết: Linh Nguyễn

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.