04 lưu ý về thời hiệu yêu cầu thi hành quyết định của Tòa án và Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Qua bài viết dưới đây, BLawyers Vietnam sẽ trình bày 04 lưu ý về thời hiệu hiệu yêu cầu thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài (“Thời hiệu yêu cầu thi hành án”).

nước ngoài

1. Cách xác định thời hiệu yêu cầu thi hành án

Thời hiệu yêu cầu thi hành án là thời hạn mà người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi hành án theo quy định pháp luật .

Thông thường, thời hiệu yêu cầu thi hành án được quy định là trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, ngoại trừ một số trường hợp sau đây :

 • Nếu thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn.
 • Nếu bản án, quyết định thuộc trường hợp thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

2. Các khoảng thời gian không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án

Pháp luật quy định các khoảng thời gian nhất định sẽ không được tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án. Trong đó bao gồm các trường hợp như sau :

i. Các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, nếu người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn thi hành án thì thời gian hoãn thi hành án đó vẫn được tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án.

ii. Các trường hợp người yêu cầu thi hành án chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu thi hành án đúng thời hạn.

Cụ thể:

 • Sự kiện bất khả kháng là trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa ;
 • Trở ngại khách quan là các trường hợp như :
  • Đương sự không nhận được bản án, quyết định mà không phải do lỗi của họ;
  • Đương sự đi công tác ở vùng biên giới, hải đảo mà không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn;
  • Đương sự gặp tai nạn, ốm nặng đến mức mất khả năng nhận thức hoặc đương sự chết mà chưa xác định được người thừa kế;
  • Đương sự là tổ chức hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, chuyển đổi hình thức, chuyển giao bắt buộc, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp mà chưa xác định được tổ chức, cá nhân mới có quyền yêu cầu thi hành án theo quy định của pháp luật; hoặc
  • Do lỗi của cơ quan xét xử, cơ quan thi hành án hoặc cơ quan, cá nhân khác dẫn đến việc đương sự không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn.

3. Hậu quả pháp lý khi hết thời hiệu yêu cầu thi hành án

Khi hết thời hiệu yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự sẽ từ chối yêu cầu thi hành án và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu .

4. Cách để phục hồi thời hiệu yêu cầu thi hành án

Một trong những cách mà đương sự có thể xem xét là, nếu trong thời hạn của thời hiệu yêu cầu thi hành án có diễn ra các sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì người yêu cầu thi hành án có thể thực hiện thủ tục yêu cầu thi hành án quá hạn . Tuy nhiên, việc phục hồi thời hiệu yêu cầu thi hành án sẽ tùy vào từng trường hợp và căn cứ vào hồ sơ cụ thể.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. BLawyers Vietnam rất muốn nghe từ bạn!

Ngày: 04/10/2022

Người viết: My Trang

Maybe you want to read:

Vấn đề về thời hiệu trong giải quyết tranh chấp tại Việt Nam

Biện pháp khẩn cấp tạm thời – Hiểu và sử dụng đúng cách trong việc giải quyết tranh chấp theo luật Việt Nam

04 lưu ý để thi hành phán quyết trọng tài ban hành ở nước ngoài tại Việt Nam

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.