#1 Đầu tư ra nước ngoài: 08 vấn đề cần lưu ý để đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài

Ở tập Podcast đầu tiên này của The Lawyers Talk, luật sư của BLawyers Vietnam trình bày 08 vấn đề gồm:

  1. Hình thức đầu tư ra nước ngoài;
  2. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  3. Mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài;
  4. Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài;
  5. Chuyển lợi nhuận về nước;
  6. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;
  7. Sử dụng lao động nước ngoài; và
  8. Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

Nội dung nêu trên không phải là ý kiến tư vấn chính thức từ Luật sư của BLawyers Vietnam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay góp ý về nội dung trên hoặc mong muốn hợp tác và sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý của BLawyers Vietnam, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ ⁠⁠⁠⁠consult@blawyersvn.com⁠⁠⁠⁠. Chúng tôi rất vui khi nghe từ bạn.

Chủ biên

#1 Đầu tư ra nước ngoài: 08 vấn đề cần lưu ý để đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài
BLawyers Vietnam