Quy định mới về mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày 27/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013.

Theo đó, kể từ ngày 01/12/2023, các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 khi thực hiện các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cụ thể, đối tượng báo cáo theo Quyết định này bao gồm các tổ chức, cá nhân dưới đây:

Nhóm 1: Tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
 1. Nhận tiền gửi;
 2. Cho vay;
 3. Cho thuê tài chính;
 4. Dịch vụ thanh toán;
 5. Dịch vụ trung gian thanh toán;
 6. Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền;
 7. Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính;
 8. Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ;
 9. Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 10. Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
 11. Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; và
 12. Đổi tiền.
Nhóm 2: Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
 1. Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược;
 2. Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản;
 3. Kinh doanh kim khí quý, đá quý;
 4. Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; và
 5. Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.
blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.