CNPL tháng 10/2021 (Phần 5)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 185 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Hướng dẫn về việc kê khai thuế của chi nhánh khác tỉnh với trụ sở chính

Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 37635/CTHN-TTHT đề ngày 1/10/2021 để hướng dẫn về việc kê khai thuế của chi nhánh khác tỉnh (“Chi Nhánh”) với trụ sở chính. Nội dung chính của Công văn như sau:

 • Về lệ phí môn bài: Chi Nhánh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài của Chi Nhánh cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Chi Nhánh.
 • Về hóa đơn: Khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn và chỉ được lập, giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ. Như vậy, để đảm việc sử dụng hóa đơn đúng theo quy định của pháp luật, giữa trụ sở chính và Chi Nhánh phải căn cứ vào hoạt động kinh doanh thực tế và xác định đúng vai trò người mua -người bán hàng hóa, dịch vụ.
 • Về thuế GTGT: Chi Nhánh nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Chi Nhánh. Trường hợp Chi Nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở theo quy định của pháp luật.
 • Về thuế TNDN: Chi Nhánh thực hiện kê khai thuế TNDN tập trung tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính theo quy định của pháp luật.
 • Về thuế TNCN: Chi Nhánh có phát sinh chi trả thu nhập cho các cá nhân thì Chi Nhánh nộp hồ sơ kê khai thuế TNCN, hồ sơ quyết toán thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý Chi Nhánh theo quy định của pháp luật.
 • Về thuế nhà thầu: Trường hợp Chi Nhánh có mua dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa hoặc trả thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu; mua hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ hoặc theo các điều khoản thương mại quốc tế (Incoterms); thực hiện phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ thay cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thì có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu trước khi thanh toán cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài theo quy định của pháp luật.

II. Chính sách ưu đãi thuế

Cục thuế Tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Công văn số 2415/CTHTI-TTHT đề ngày 20/10/2021 để hướng dẫn chính sách ưu đãi thuế như sau:

 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh là hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.
 • Đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới, doanh nghiệp sẽ được miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
 • Doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh có thể tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế của dự án đó.
 • Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định nếu đáp ứng các tiêu chí thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoat động áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp từ: Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn; Nuôi trồng lâm sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; Sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi; Sản xuất, khai thác và tinh chế muối trừ sản xuất muối; Đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông, thủy sản và thực phẩm, bao gồm cả đầu tư để trực tiếp bảo quản hoặc đầu tư để cho thuê bảo quản nông sản, thủy sản và thực phẩm.

III. Ủy thác nhập khẩu hàng hóa để xuất khẩu

Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 4948/TCHQ-TXNK đề ngày 20/10/2021 về việc ủy thác nhập khẩu hàng hóa để xuất khẩu với nội dung sau:

 • Ủy thác mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận ủy thác thực hiện việc mua bán hàng hóa với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thỏa thuận với bên ủy thác và được nhận thù lao ủy thác.
 • Tổ chức, cá nhân nhập khẩu ủy thác hoặc trúng thầu nhập khẩu hàng hóa để cung cấp cho đối tượng quy định tại Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu ủy thác, trúng thầu với điều kiện giá cung cấp hàng hóa theo hợp đồng ủy thác hoặc giá trúng thầu theo quyết định trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân đủ điều kiện miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng ủy thác cho tổ chức, cá nhân ủy thác sản xuất hàng xuất khẩu thì hàng hóa này được miễn thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, việc miễn thuế này đi kèm với điều kiện giá cung cấp hàng hóa theo hợp đồng ủy thác không bao gồm thuế nhập khẩu.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #185 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác:  Tháng 10/2021 (Phần 4) | Tháng 10/2021 (Phần 3) | Tháng 10/2021 (Phần 2) | Tháng 10/2021 (Phần 1) | Tháng 9/2021 (Phần 4) | Tháng 9/2021 (Phần 3)Tháng 9/2021 (Phần 2) | Tháng 9/2021 (Phần 1) | Tháng 8/2021 (Phần 4) | Tháng 8/2021 (Phần 3)Tháng 8/2021 (Phần 2)

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.