CNPL tháng 07/2021 (Phần 4)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 171 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Xét giảm giá hàng nhập khẩu

Tổng cục hải quan ban hành Công văn số 3234/TCHQ-TXNK đề ngày 25/6/2021 để trả lời về việc xem xét chấp thuận khoản chiết khấu giảm giá lô hàng Máy X-ray nhập khẩu theo Hợp đồng mua bán hàng hóa với các nội dung sau:

  • Bản xác nhận giảm giá đặc biệt của đối tác do thay đổi điều khoản áp dụng cho một lô hàng mua bán nhất định không phải là công bố giảm giá theo chính sách bán hàng chung cho tất cả người mua. Do vậy, không có cơ sở để đảm bảo tính độc lập, khách quan trong giao dịch mua bán có áp dụng giảm giá.
  • Nếu hợp đồng mua bán hàng hóa là thỏa thuận mua bán chính thức giữa hai bên nhưng không quy định cụ thể điều kiện như thế nào để được hưởng chiết khấu giảm giá thì không có đủ cơ sở để xác định cụ thể lý do giảm giá mua bán hàng hóa.

II. Chính sách thuế liên quan đến dự án và hoạt động đầu tư

Cục thuế Tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 11235/CTBDU-THTT đề ngày 07/7/2021 để hướng dẫn về chính sách thuế liên quan đến dự án và hoạt động đầu tư. Nội dung như sau:

  • Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và có dự án đầu tư cùng tỉnh/ thành phố đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư. Bên cạnh đó, cơ sở kinh doanh phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.
  • Về thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng, thu nhập này được xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp.

III. Chính sách thuế về hoạt động chuyển nhượng vốn

Cục thuế Tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 11236/CTBDU-THTT đề ngày 07/7/2021 để hướng dẫn về chính sách thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn. Nội dung như sau:

  • Khi có hoạt động chuyển nhượng vốn, doanh nghiệp thực hiện việc chuyển nhượng sẽ không phải chịu thuế GTGT tuy nhiên phải nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật.
  • Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #171 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 7/2021 (Phần 3)Tháng 7/2021 (Phần 2) | Tháng 7/2021 (Phần 1) | Tháng 6/2021 (Phần 4) | Tháng 6/2021 (Phần 3) | Tháng 6/2021 (Phần 2) | Tháng 6/2021 (Phần 1)Tháng 5/2021 (Phần 4) | Tháng 5/2021 (Phần 3) |Tháng 5/2021 (Phần 2) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.