CNPL tháng 07/2021 (Phần 3)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 170 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Chi tiết chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do dại dịch COVID-19

Ngày 07/7/2021, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg để quy định cụ thể việc áp dụng chính sách được nêu trong Nghị Quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Một số quy định cụ thể đó là:

Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: NSDLĐ thuộc đối tượng áp dụng chính sách này sẽ được áp dụng mức đóng 0% trong thời gian 12 tháng kể từ ngày 01/7/2021. Toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được dùng để hỗ trợ cho NLĐ phòng, chống COVID-19.

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: NSDLĐ đáp ứng đủ điều kiện được nêu trong Quyết định này được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất trong thời hạn 6 tháng kể từ khi nộp hồ sơ đề nghị. Sau khi hết thời hạn, NSDLĐ phải tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho khoảng thời gian tạm dừng.

Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: NLĐ phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày trở lên kể từ ngày 01/5/2021, làm việc tại nơi phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước để phòng, chống dịch COVID-19 thì được hưởng mức hỗ trợ tùy vào số ngày đã tạm dừng.

NSDLĐ đáp ứng các điều kiện sau thì được vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương ngừng việc cho NLĐ:

 • Có NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bị ngừng việc từ 15 ngày trở lên theo trường hợp khoản 3 Điều 99 BLLĐ 2019 tính từ ngày 01/5/2021;
 • Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

NSDLĐ đáp ứng các điều kiện sau thì được vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương cho NLĐ khi phục hồi sản xuất, kinh doanh:

a. Đối với NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 – ngày 31/3/2022:

 • NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 – ngày 31/3/2022.
 • Có NLĐ làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.
 • Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.
 • Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

b. Đối với NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh:

 • Có NLĐ làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điếm đề nghị vay vốn.
 • Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.
 • Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ và các mẫu văn bản đề nghị liên quan để áp dụng các chính sách trên được nêu cụ thể tại Quyết định này.

II. Sử dụng hóa đơn và thuế GTGT hoạt động cung cấp dịch vụ ra nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất

Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 23122/CTHN-TTHT đề ngày 25/6/2021 về việc sử dụng hóa đơn và thuế GTGT hoạt động cung cấp dịch vụ ra nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất với nội dung sau:

 • Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Doanh nghiệp chế xuất phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ thiết kế, nghiên cứu thị trường và dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam) thì không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
 • Doanh nghiệp có hoạt động cung ứng dịch vụ ra nước ngoài thì sẽ sử dụng hóa đơn thương mại.

III. Thuế GTGT điện mặt trời

Cục thuế Tỉnh Bình Dương ban hành Công văn 11221/CTBDU-TTHT đề ngày 06/7/2021 về việc thuế GTT điện mặt trời với nội dung sau:

Trường hợp công ty có dự án đầu tư sản xuất điện mặt trời áp mái khác với tỉnh nơi đóng trụ ở chính thì phải kê khai thuế GTGT tại nơi thực hiện dự án đầu tư. Nếu không thành lập Ban quản lý dự án, chi nhánh để quản lý dự án thì Trụ sở chính tạm thời kê khai, khấu trừ thuế GTGT. Sau khi dự án thành lập, đơn vị mới hoàn thành và hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thì Trụ sở chính tổng hợp thuế GTGT liên quan đến dự án để bàn giao cho đơn vị mới thành lập. Trường hợp nếu thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật, pháp luật hoạt động điện lực.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #170 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 7/2021 (Phần 2) | Tháng 7/2021 (Phần 1) | Tháng 6/2021 (Phần 4) | Tháng 6/2021 (Phần 3) | Tháng 6/2021 (Phần 2) | Tháng 6/2021 (Phần 1)Tháng 5/2021 (Phần 4) | Tháng 5/2021 (Phần 3) |Tháng 5/2021 (Phần 2)Tháng 5/2021 (Phần 1) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.